ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επισκέπτες  799111 | Συνολικές Επισκέψεις  2938484 | Online Χρήστες  9
  English Version - Αγγλική Έκδοση Ιστού

Δραστηριότητες

Προπτυχιακές-Μεταπτυχιακές Σπουδές

Φοιτητικά θέματα
Αυτοψία στο Δερβένι Κορινθίας
 

Ανακοινώσεις

Αναζήτηση

Νέα


05.02.2016
Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιανουαρίου 2016 (Αλλαγή λόγω Απεργιακής Κινητοποίησης)

Στον σύνδεσμο "πλήρης ανακοίνωση" παρέχεται πρόσβαση σε αντίγραφο του...
04.02.2016
Πρόγραμμα Εξετάσεων Α' Εξαμήνου ΠΜΣ - Κατεύθυνση "Ορυκτές Ύλες - Περιβάλλον"

Στον σύνδεσμο "πλήρης ανακοίνωση" παρέχεται πρόσβαση στο Πρόγραμμα Εξετάσεων Α'...
03.02.2016
Διευθέτηση Εκκρεμοτήτων στο πλαίσιο του μαθήματος "Χημεία Ι"

Στον σύνδεσμο "πλήρης ανακοίνωση" παρέχεται πρόσβαση σε πλήροφορίες σχετικά με...

02.11.2015
Λογισμικό Ενημέρωσης Studdle

Μέσω του λογισμικού Studdle,(android) ο φοιτητής έχει την δυνατότητα της διαχείρισης...
06.09.2015
Ανεύρεση Περισσότερων Ανακοινώσεων

Περισσότερες ανακοινώσεις, εμφανίζονται μέσω του σύνδεσμου Ανακοινώσεις
05.01.2013
Τηλεδιάσκεψη

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο ΔΙΚΤΥΟ-->ΤηλεδιάσκεψηΠανεπιστήμιο Πατρών


Valid XHTML 1.0 Transitional
   Valid CSS!
©2007-2009 Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα Γεωλογίας. All rights reserved.
Όροι χρήσης