Τμήμα Γεωλογίας
 • Deinosauros 2.5x PP 6 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Stone Tools Astypalaia
  "Archaeometric study of Early Bronze Age stone tools in Astypalaia"
 • DBEtoE3XgAEWXo3 Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • Φοιτητές
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Διημερίδα Παρουσιάσεων ΜΔΕ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
 • Stavros Kalaitzidis  WP 20160727 14 04 37 Pro Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Karstiki Pigi Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Stavros Kalaitzidis  DSC05214 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Stavros Kalaitzidis  20160530 113104 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Clypeaster Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Τα Σχολεία Πηγαίνουν Πανεπιστήμιο
  "Τα Σχολεία Πηγαίνουν Πανεπιστήμιο '2018': 42 σχολεία, 1850 μαθητές"
 • SEM micrograph of an ancient ceramic fresh fracture
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • 04
  "5ήμερη εκδρομή στα Μετέωρα"
 • Zaggana Piges Lourou Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • R/V AEGAEO
  "Επίσκεψη Φοιτητών στο Ω/Κ Αιγαίο"
 • Σαλιγκάρια
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Fieldtrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Fiedltrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Sechura Desert
  "Sechura Desert, Peru - Sampling"
 • Stavros Kalaitzidis  IMG 2490 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • DBEtoE XcAAm3xh Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • Z17 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Fiedltrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • DBEtoE2XoAEvLDY Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
 • Ύπαιθρος
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • 02
  "12ο Διεθνές Συνέδρίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας"
 • Διημερίδα Παρουσιάσεων ΜΔΕ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
 • Patras Science Festival 2018
  "Patras Science Festival 2018"
 • ERASMUS+ Διεθνής Κινητικότητα: Brunei Darussalam
  "ERASMUS+ Διεθνής Κινητικότητα:Brunei"
 • Zaggana Piges Labras Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • 40 Mini
  "40 χρόνια Τμήμα Γεωλογίας"
 • Erasmus Nanterre
  "Erasmus+ mobility: Maison Archéologie & Ethnologie, CNRS/Université Paris Nanterre"
 • R/V AEGAEO
  "Επίσκεψη Φοιτητών στο Ω/Κ Αιγαίο"
 • 03
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Fieldtrip_Petrography_2018
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Efthimios Sokos 20160812 143123 Mini
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • Το τμήμα
  "Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών"
 • DBEtoE4XgAEIoLm Mini
  "Φοιτητές Γεωλογίας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας"
16o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας Μάιος 23-25 2022, Πάτρα - Ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα Κατατακτηρίων εξετάσεων 2021-2022 στον σύνδεσμο Κατατακτήριες Εξετάσεις

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό επιλογής
Διδάσκων  Ε. Ζαγγανά, Επίκ. Καθηγήτρια
Κωδικός μαθήματος  GE0_715
Εξάμηνο σπουδών  7ο 
Τίτλος μαθήματος  Διάθεση στερεών και υγρών αποβλήτων στο γεωλογικό περιβάλλον
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις, Φροντιστήριο, άσκηση πεδίου
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2 (Θ), 1 (Ε), 1 (ΦΡ)
Πιστωτικές μονάδες  5
Τύπος μαθήματος  Γενικών Γνώσεων και Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα μαθήματα  
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  ΝΑΙ στην Αγγλική
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα στη διάθεση των στερεών και υγρών αποβλήτων στο γεωλογικό περιβάλλον.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοήσουν την έννοια της ρύπανσης και της μόλυνσης
 • Να κατανοήσουν τις επιπτώσεις των ρύπων στο περιβάλλον γενικότερα και στην ποιότητα του υπόγειου νερού ειδικότερα.
 • Να κατανοήσουν τους διαφορετικούς τρόπους διάθεσης των αστικών, βιομηχανικών και γεωργικών αποβλήτων.
 • Να αξιολογήσουν ποιοι από τους τρόπους διάθεσης των αποβλήτων έχουν τη μικρότερη επίδραση στο περιβάλλον.
 • Να συντάξουν μία γεωλογική και υδρογεωλογκή μελέτη καταλληλότητας για τη δημιουργία ΧΥΤΑ (Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων)
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης από τα προηγούμενα
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Οι έννοιες της ρύπανσης και της μόλυνσης
 • Ρύποι και φυσικοχημικές ιδιότητες αυτών
 • Πηγές ρύπανσης των υπόγειων και επιφανεικών υδάτων
 • Κατηγορίες Αποβλήτων – Νομοθεσία για τη διαχείριση αυτών
 • Αστική ρύπανση
 • Στερεά απόβλητα, επικίνδυνα, μη επικίδυνα, νοσοκομειακά
 • Εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Ανακύκλωση, Καύση, Βιοσταθεροποίηση
 • Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
 • Γεωλογική-Υδρογεωλογική Μελέτη καταλληλότητας για την εύρεση χώρου για την κατασκευή ΧΥΤΑ
 • Υγρά Αστικά απόβλητα – Βιολογικός Καθαρισμός – Τεχνητοί Υγροβιότοποι
 • Γεωργική Ρύπανση
 • Βιομηχανική Ρύπανση
 • Διάθεση ραδιενεργών Αποβλήτων
 • Μικροβιακή ρύπανση
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο στην Αίθουσα Διδασκαλίας
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών
 • Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδασκαλία και εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών (power point, pdf) και μαυροπίνακα.
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας και επικοινωνίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class και opencourses.
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις Θεωρίας 2Χ13=26 
Εργαστηριακές ασκήσεις  1Χ13=13 
Φροντιστηριακές ασκήσεις 1Χ13=13
Άσκηση πεδίου 10
Ομαδική Εργασία 23
Συγγραφή και παρουσίαση ομαδικής γραπτής εργασίας 50
 Σύνολο μαθήματος  135
 Αξιολόγηση φοιτητών
 1. Γραπτή εξέταση κατά την εξεταστική περιόδο και
 2. Εξέταση της παρουσίασης και της γραπτης ομαδικής εργασίας.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία  Ελένη Ζαγγανά, «Διάθεση Στερεών και Υγρών αποβλήτων στο Γεωλογικό Περιβάλλον», 2015 Διδακτικές Σημειώσεις Πάτρα
Προπτυχιακές σπουδές
Μεταπτυχιακές σπουδές
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Πρόγραμμα εξετάσεων
Διανομή λογισμικών
Εύδοξος