Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Ανακοινώσεις - Τμήμα Γεωλογίας Σχολή Θετικών Επιστημών, Department of Geology, University of Patras

 Στα επισυναπτόμενα έγγραφα παρέχεται πρόσβαση σε αντίγραφο του προγράμματος εξετάσεων.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ (88) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» (80103 - Ε.Υ. Β.Κυριαζοπούλου) (12/07/2017).

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 512 / 03-07-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Πανεπιστήμιο Πατρών», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018», της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ.πρωτ. Πρόσκλησης 12277/14.06.2017 κωδ. ΕΔΒΜ45) με Επιστημονική Υπεύθυνη την Καθηγήτρια κα. Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, Πρύτανι του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως την 1η Αυγούστου 2017 και ώρα 23.59' στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής http://phdlessons.upatras.gr/.

Στον σύνδεσμο παρέχονταοι πληροφορίες σχετικά με την προκύρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας "Γεωεπιστήμες & Περιβάλλον".

Επισυνάπτεται και υπόδειγμα αίτησης (συνυποβάλλεται κατά την ηλεκτρονική κατάθεση υποψηφιότητας).

Χορήγηση υποτροφιών "Ανδρέας Μεντζελόπουλος" σε φοιτητές του Παν/μίου Πατρών (30 προπτυχιακοί, 2 Μάστερ, 1 Διδακτορική Διατριβή). 

Προθεσμία υποβολής: 29/9/2017

Πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο και στη διεύθυνση: http://www.upatras.gr/el/mentzelopoulos

Ενημερώνουμε ότι όλοι/ες οι φοιτητές/ριες του Τμήματος Γεωλογίας (κανονικών εξαμήνων και επί πτυχίω) μπορούν να πραγματοποιήσουν ανανέωση εγγραφής στο χειμερινό εξάμηνο2017-2018 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://progress.upatras.gr από 1/9/2017.

Διευκρινίζεται ότι:

Όσοι φοιτητές κάνουν αίτηση για πιστοποιητικά βεβαιώσεων εγγραφής για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, θα πρέπει πρώτα να έχουν κάνει ανανέωση εγγραφής.

Παρουσίαση Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών στα πλαίσια του ΠΜΣ "Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον" του Τμήματος Γεωλογίας

 

Οι παρουσιάσεις των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών θα λάβουν χώρα στις 18/9/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00-15:20 και στις 19/9/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00-14:20 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Γεωλογίας «Α. Πανάγος».

 

 

Πρόγραμμα Παρουσίασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών στα πλαίσια του ΠΜΣ "Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον" του Τμήματος Γεωλογίας

Οι παρουσιάσεις των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών θα λάβουν χώρα στις 18/9/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00-15:20 και στις 19/9/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00-14:20 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Γεωλογίας «Α. Πανάγος».

 

 

Ανακοινώνεται σε όλους τους φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας ότι τα μαθήματα εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2017-2018 θα ξεκινήσουν την Τρίτη 20/02/2018 σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου στην υπ΄αριθμ. 115/25.4.2017 συνεδρίασή της.

 

Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος.

Αναρτήθηκε η Εγκύκλιος που αναφέραται στο Στεγαστικό επίδομα 2016-2017. Στην Εγκύκλιο οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα εύρεσης των απαραίτητων προϋποθέσεων και διακιολογητικών.

Αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΛΚΕ (http://research.upatras.gr/) η ορθή επανάληψη των Πρακτικών Αξιολόγησης αναφορικά με την υπ. αριθμ.: 27813/11.07.2017, 88 θέσεων (http://research.upatras.gr/el/content/egkrisi-praktikoy-praktiko-axiologisis-gia-tin-anathesi-88-symvaseon-ergoy-sto-plaisio-toy ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα πλαίσια της Πράξης ‘Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Πανεπιστήμιο Πατρών’, στα οποία με κίτρινη επισήμανση εμφανίζονται οι αλλαγές που σημειώθηκαν.  

Μπορείτε να δείτε στο σχετικό πρακτικό στο επισυναπτόμενο που ακολουθεί:

 

Την Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 2.00 το μεσημέρι

στο «ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ»

καλωσορίζουμε όλους τους αλλοδαπούς φοιτητές που φιλοξενούνται στο Ίδρυμά μας το εξάμηνο αυτό

μέσω των προγραμμάτων Erasmus+.

 

Σας περιμένουμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας!

 

Από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων