• Αρχική
 • Ανακοινώσεις - Τμήμα Γεωλογίας Σχολή Θετικών Επιστημών, Department of Geology, University of Patras

Επισυνάπτεται πρόσκληση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) που αφορά τη δήλωση υποψηφιότητας προπτυχιακών φοιτητών που φοιτούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας για εγγραφή τους στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ.

Σκοπός του Μητρώου Φοιτητών είναι η συμμετοχή ενός μέλους με φοιτητική ιδιότητα σε κάθε Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ) (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1β. άρθρ. 13 του ν. 4653/20).

Επισυνάπτονται, επίσης, πρότυπα εγγράφων σχετικά με την υποβολή υποψηφιότητας.

16/5/2022

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ – ΙΟΥΛΙΟΥ 2021-2022

           

Σας ενημερώνουμε ότι δίνεται η δυνατότητα δήλωσης χειμερινών μαθημάτων μόνο για τους   επί πτυχίω φοιτητές/τριες να δηλώσουν τα μαθήματα τα οποία έχουν διδαχτεί και στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν στην τρέχουσα εξεταστική περίοδο ηλεκτρονικά στη διεύθυνσηhttps://progress.upatras.gr από 16/5/2022 έως και 3/6/2022.

Πέραν αυτές τις ημερομηνίες το ηλεκτρονικό σύστημα θα κλείσει και δεν θα μπορείτε να δηλώσετε.

Διευκρινίζεται ότι:

 1. Οι φοιτητές μπορούν να κάνουν δήλωση μαθημάτων μόνον εφόσον έχουν πραγματοποιήσει πρώτα την εγγραφή τους ηλεκτρονικά.
 2. H δήλωση των μαθημάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φοιτητών στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου ακαδ. έτους 2021-2022.

 

                 

 Η Γραμματεία του Τμήματος  Γεωλογίας

Στο πλαίσιο της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών», το Τμήμα Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και 

Έρευνας, θα υλοποιήσει διαδικτυακό Εργαστήριο Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης, την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00 μ.μ. - 14:00 μ.μ., με θέμα: "Οριζόντιες 

Δεξιότητες: 1) ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα, 2) λήψη αποφάσεων σε περίπλοκα περιβάλλοντα, 3) επίλυση προβλημάτων και συγκρούσεων, 4) κριτική σκέψη, 

5) συναισθηματική νοημοσύνη και ενσυναίσθηση, 6) ανάληψη πρωτοβουλιών, 7) οργανωτικότητα, 8) διαχείριση χρόνου,

Αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα των οριζόντιων δεξιοτήτων (soft skills) καλούνται οι φοιτήτριες/τές και 

απόφοιτες/τοι του Πανεπιστημίου Πατρών, να συμμετάσχουν στο διαδικτυακό εργαστήριο.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να υποβάλετε εδώ. [1]

(https://www.cais.upatras.gr/form/ekd-endiaf-ergast-19052022)

Η εγγραφή πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση του Πανεπιστημιακού e-mail.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα T. Μιχαλακέα, Αναπλ. Προϊστ. του Τμήματος Απασχόλησης Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης στο 2610 997997.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το Εργαστήριο Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης εδώ. [2]

(https://upatras-gr.zoom.us/j/99970369211)

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.


Links:
------
[1] https://www.cais.upatras.gr/form/ekd-endiaf-ergast-19052022
[2] https://upatras-gr.zoom.us/j/99970369211

Επισυνάπτεται ενημερωτικό υλικό σχετικά με εκπαιδευτική διημερίδα που διοργανώνεται από το EIT RawMaterials Regional Centre Greece και το πρόγραμμα RIS-Education στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, στις 15-16 Ιουνίου 2022.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Τμήμα Γεωλογίας στην υπ΄ αριθμ. 15/18-5-2022 συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του αρθρ. 15 του ν. 3404/2005, του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄195), του άρθρου 57 του ν. 4186/2013 (Α΄193) και του άρθρου 2 του ν. 3185/2013, αποφάσισε η επιλογή των Πτυχιούχων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. και ισοτίμων προς αυτά Σχολών, που επιθυμούν να καταταγούν για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Τμήμα Γεωλογίας προς απόκτηση του πτυχίου Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, να γίνει με εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε 3 μαθήματα. Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν στην ύλη των πιο κάτω μαθημάτων:

Α.         Ορυκτολογία Ι

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Προέλευση των χημικών στοιχείων
 • Κρυσταλλογραφία (μελέτη της εξωτερικής μορφολογίας και της εσωτερικής δομής των κρυσταλλικών στερεών, κρυσταλλικό σχήμα, συμμετρία των ορυκτών)
 • Χημεία των ορυκτών (χημικοί δεσμοί, αρχιτεκτονική των κρυστάλλων, στοιχειομετρία)
 • Φυσικές ιδιότητες των ορυκτών (χρώμα, γραμμή σκόνης, λάμψη, σχισμός, σκληρότητα, θραυσμός, αντοχή, πυκνότητα, μαγνητικές-ηλεκτρικές ιδιότητες, φωταύγεια, ραδιενέργεια)
 • Οπτικές ιδιότητες των ορυκτών, μελέτη ορυκτών με πολωτικό μικροσκόπιο. Οπτικά ισότροπα-Οπτικά ανισότροπα ορυκτά, διάθλαση, διπλή διάθλαση, οπτική μοναξόνων κρυστάλλων, οπτική διαξόνων κρυστάλλων, ανάγλυφο, χρώμα, χρώματα συμβολής, κατάσβεση, επιμήκυνση. Κωνοσκοπική παρατήρηση
 • Περιθλασιμετρία ακτίνων Χ.

Υπεύθυνος:Δημήτριος Παπούλης, Καθηγητής, τηλ. 2610 996159

Β. Πλανήτης Γη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Τα ορυκτά και τα πετρώματα
 • Διεργασίες στην επιφάνεια της γης: αποσάθρωση, διάβρωση, βαρυτικές κινήσεις, εδάφη.
 • Εισαγωγή στη γεωχρονολόγηση και στη στρωματογραφία
 • Το νερό στην επιφάνεια της γης: επιφανειακό και υπόγειο νερό
 • Παγετώνες Άνεμοι, Καρστ.
 • Ιζηματογενή Πετρώματα: γέννεση και ταξινόμηση
 • Τοπογραφικοί χάρτες
 • Διεργασίες στο εσωτερικό της γης
 • Μαγματισμός:Διεργασίες γένεσης του μάγματος, πετρώματα που δημιουργούνται, ιστός και δομή τους.
 • Ηφαιστειότητα: Τύποι ηφαιστειακής δραστηριότητας, παραγόμενα προϊόντα, ιστός και δομή πετρωμάτων, Ατμίδες και τύποι τους, παραδείγματα από τον Ελληνικό χώρο
 • Μεταμορφισμός: Διαδικασίες μεταμόρφωσης, μεταμορφικές φάσεις, τύποι μεταμόρφωσης, πετρώματα που δημιουργούνται, ιστός και δομή τους.
 • Διαστροφισμός: Περιγραφή των ρηγμάτων και του τεκτονικού καθεστώτος που τα προκαλεί. Περιγραφή και ταξινόμηση των τύπων των πτυχών.
 • Λιθοσφαιρικές πλάκες

 Υπεύθυνος: Αβραάμ Ζεληλίδης Καθηγητής τηλ. 2610 962272, Γ. Μπαθρέλλος Αναπλ. Καθηγητής τηλ.  2610 997541.

 Γ. Μηχανική των Ωκεανών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγή στην ωκεανογραφία
 • Μέθοδοι και πρακτικές που εφαρμόζονται στην ωκεανογραφία
 • Εισαγωγή στη μελέτη του πυθμένα
 • Δομές και χαρακτηριστικά πυθμένα
 • Μεθοδολογίες μελέτης πυθμένα
 • Παράμετροι και χαρακτηριστικά υδάτινης στήλης
 • Μεθοδολογίες μελέτης της υδάτινης στήλης

 Υπεύθυνοι:Γεώργιος Παπαθεοδώρου Καθηγητής, τηλ. 2610 996275 και Μ. Γεραγά Καθηγήτρια, τηλ 2610 997412

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2022 αίτηση προς τη Γραμματεία του Τμήματος με τα κάτωθι δικαιολογητικά :

 • Αίτηση για κατάταξη
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αναλυτική βαθμολογία
 1. Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2022. Οι ημερομηνίες και ώρες των εξετάσεων θα ανακοινωθούν εγκαίρως από το Τμήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας.
 2. Η διάρκεια κάθε εξεταζόμενου μαθήματος είναι δίωρη. Οι εξεταζόμενοι θα προσέρχονται χωρίς βιβλία. Θα μπορούν να έχουν μαζί τους μόνον μολύβι, στυλό χρώματος μπλε ή μαύρου, μια απλή αριθμομηχανή (όχι προγραμματιζόμενη).

                                                                              

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

  Ρίο, 18-5-2022

Το εργαστήριο ιζηματολογίας του Τμήματος διοργανώνει workshop με θέμα "Sedimentation processes and flux accumulation from aquaculture units – an approach with MERAMOD" στο διάστημα 30/05-01/06/2022 στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Γεωλογίας. Επισυνάπτεται το πρόγραμμα του workshop.

Στα επισυναπτόμενα αρχεία οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα πληροφόρησης για το πρόγραμμα εξετάσεων των Προπτυχιακών και Επί Πτυχίο φοιτητών. Προσοχή άλλαξε η ημερομηνία του μαθήματος "Χημεία Ι" στην εξέταση των Επί Πτυχίο  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022

  Σας ενημερώνουμε ότι στο σύνδεσμο https://eudoxus.gr/files/Paratasi_Dianomis_Earinou_2021.pdf θα βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές.

Επισημαίνεται ότι οι παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία για τη διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές για το τρέχον εαρινό εξάμηνο 2021-2022 έως και την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022.
  
Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής του Ευδόξου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

           

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα η ηλεκτρονική επικοινωνία με την ΦΕΠ στο Ρίο θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της  ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email) Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.στο οποίο θα πρέπει να απευθύνονται οι φοιτητές των Τμημάτων του Ιδρύματος που λειτουργούν στο Ρίο για θέματα στέγασης, για τα οποία αρμόδιο είναι το παραπάνω Τμήμα.

 

  Η Γραμματεία του Τμήματος  Γεωλογίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡIΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΩ ΟΤΙ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 07/06 ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 025 ΚΑΙ 026 ΣΕ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ

09-11: ΑΓΡΕΒΗ ΕΩΣ ΜΑΣΤΡΟΒΑΣΙΛΗΣ

11-13: ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΩΣ ΧΡΟΝΑΚΗ

Επισημαίνεται ότι η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική στους χώρους των εξετάσεων για όλα ανεξαιρέτως τα πρόσωπα που εισέρχονται σε αυτούς (φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, επιτηρητές, λοιπό προσωπικό).

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Ν. ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία σήμερα η συνεργασία του Επιστημονικού Φοιτητικού Συλλόγου “UPatras S.E.G. Student Chapter” του Τμήματος Γεωλογίας του ΠΠ, με τον Δήμο Πατρέων και την Εκπαιδευτική Ενότητα Δράσεων στο πλαίσιο της Εβδομάδας Περιβάλλοντος 2022 «Δες Το Σφαιρικά».

4 Σχολεία, 83 συνολικά μαθητές της Ε’ και Στ’ Τάξης συμμετείχαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό στο «Κυνήγι του Χαμένου Θησαυρού». Οι μαθητές έκαναν την πρώτη τους επαφή με την Επιστήμη της Γεωλογίας, είδαν από κοντά μεταλλεύματα και γαιάνθρακες, ενημερώθηκαν για τους πολλούς και διαφορετικούς ρόλους και τη σημασία του Γεωεπιστήμονα, αλλά και για θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που προκύπτουν από την εξόρυξη των Ορυκτών Πρώτων Υλών. 

Στόχος επετεύχθη, όλοι οι μαθητές έφυγαν χαρούμενοι και με χαμόγελα και ο Σύλλογος προσμένει σε επόμενες δράσεις ώστε να στηρίξει το έργο ανάδειξης της Επιστήμης της Γεωλογίας και την ενδυνάμωση Περιβαλλοντικής Συνείδησης.