Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Εκπαίδευση - Τμήμα Γεωλογίας Σχολή Θετικών Επιστημών, Department of Geology, University of Patras

Στο επισυναπτόμενο έγγραφο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πληροφορηθεί με τις προτάσεις και αποφάσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και την εξεταστική του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 που αφορά το Τμήμα Γεωλογίας.

Επίσης παρατίθονται και τα σχετικά έγγραφα που αφορούν :

1. τις αποφάσεις της Συγκλήτου σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία και την εξεταστική του εαρινού εξαμήνου

2. Η εισήγηση της επιτροπής για τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων

3. ΚΥΑ σχετικά με τις αποστάσεις και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται κατά την διάρκεια τωψν εργαστηριακών ασκήσεων 

Καλούνται οι φοιτητές του παλαιού προγράμματος σπουδών που έχουν πρόθεση να συμμετάσχουν στην επί πτυχίω εξέταση του Ιουνίου, να δηλώσουν την πρόθεσή τους στη σελίδα eclass του μαθήματος https://eclass.upatras.gr/courses/GEO422/ το αργότερο μέχρι την 1η Ιουνίου 2020.

Π. Καραχάλιου

17 Ιουνίου   2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί φοιτητές, 

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας https://eudoxus.gr/files/Paratasi_dianomis_earinou_2019-20_enimerosi_gia_sygkentrwtikes_listes.pdf,η κατ'οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους θα ολοκληρωθεί την *Κυριακή 21 Ιουνίου 2020*.  Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών στο σύνδεσμο http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx

Δυνατότητα συμμετοχής Δ’ετών φοιτητών του Τμήματος Γεωλογίας
στη δράση του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας
της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών
για την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας (ΜΕΤ) του Πανεπιστημίου μας διαθέτει 10 θέσεις φοιτητών ανά εξάμηνο για την εκπαίδευσή τους μέσα από δραστηριότητες του Μουσείου. Η δράση αυτή ως σκοπό έχει την απόκτηση από τον φοιτητή βεβαίωση συμμετοχής, η οποία αποτελεί μια εκ των πέντε προϋποθέσεων που απαιτούνται σύμφωνα με τον Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας (βλέπε και §7 http://www.geology.upatras.gr/index.php/el/education/basika-simeia-pps-2) προκειμένου να λαμβάνουν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας .

Συμμετοχή φοιτητών:

  • Διάρκεια 14 εβδομάδες
  • Οι φοιτητές συμμετέχουν ανά εξάμηνο, χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο κάθε έτους.
  • Οφείλουν να έρχονται μία (1) ημέρα την εβδομάδα από τις 8.00-15.00. Σε συνθήκες της πανδημίας COVID-19 η συνεργασία θα λαμβάνει χώρα μέσω τηλε-εργασίας/τηλεδιάσκεψης.
  • Σε κάθε εξάμηνο μπορούν να συμμετάσχουν έως 10 φοιτητές του Τμήματος. Σε περίπτωση επιπλέον θέσεων θα δοθεί δυνατότητα συμμετοχής και επιλαχόντων.

Πρόγραμμα εκπαίδευσης φοιτητών:

  • Σεμινάριο εκπαίδευσης που περιλαμβάνει παρουσίαση του ΜΕΤ και των στόχων του και Βιωματική Εκπαίδευση που περιλαμβάνει παρουσίαση προγραμμάτων και ανάλυση των στόχων τους και πειραματική υλοποίηση από τους φοιτητές.
  • Παρακολούθηση όλων των προγραμμάτων και εξάσκηση.
  • Υλοποίηση προγραμμάτων ως εμψυχωτές.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση πειράματος ή δράσης ή παιχνιδιού που θα χρησιμοποιηθεί από το Μουσείο.

Πιστοποίηση συμμετοχής:

Οι φοιτητές εκτός από τη βεβαίωση εκπαιδευτικής επάρκειας θα λαμβάνουν και δίπλωμα εθελοντικής συμμετοχής στο ΜΕΤ τον Δεκέμβριο της επόμενης χρονιάς στο πλαίσιο της Ημέρας εθελοντισμού.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος:

Προθεσμία: έως και 29/10/2020

Δήλωση συμμετοχής μπορεί να υποβληθεί μόνο ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://bit.ly/met_eparkeia

Σε περίπτωση μεγαλύτερου αριθμού ενδιαφερομένων θα πραγματοποιηθεί κλήρωση την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00 στον σύνδεσμο https://bit.ly/meet-iliopoulos  (SFB).

Ο Διευθυντής του ΜΕΤ

Ιωάννης Ηλιόπουλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Αγαπητοί φοιτητές, Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/Files/Egkiklios_Dianomi_Xeimerinou_2020-21.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Α.) για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, λόγω των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί με κατ' οίκον διανομή αυτών κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της με αριθμ. 125766/Ζ1/28.7.2016 απόφασης.

Σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

Στη δήλωσή τους οι φοιτητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία της "Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης" για την κατ' οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που θα επιλέξουν.

Η κατ'οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, θα ξεκινήσει την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

           

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 κατόπιν απόφασης του Πρόεδρου του Τμήματος θα παραταθούν από σήμερα 9/11 μέχρι και 15/11/2020.

Τονίζεται ότι σε περίπτωση μη δήλωσης μαθήματος δεν θα μπορείτε να συμμετέχετε στην εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος στην εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου και Σεπτεμβρίου ακαδ. έτους 2020-2021. 

Διευκρινίζεται ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση και καμία αίτηση μετά της ημερομηνίας  15/11/2020 δεν θα γίνεται δεκτή.


           

 Η Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Αγαπητοί φοιτητές, μετά από ηλεκτρονικό μήνυμα του εκδότη Γεώργιου Γκέλμπεση (Κοράλλι) το σύγγραμμα “Διερευνώντας τη Γη” για το μάθημα «Πλανήτης Γη» Α΄ εξαμήνου δεν θα μπορεί να διατεθεί με courier στους φοιτητές λόγω αδυναμίας πληρωμής των εταιρειών ταχυμεταφορών.     

Από τη Γραμματεία