Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Μεταπτυχιακές σπουδές - Τμήμα Γεωλογίας Σχολή Θετικών Επιστημών, Department of Geology, University of Patras

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για το ακαδ. έτος 2019-2020, για συμμετοχή στα παρακάτω ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

  1. ΠΜΣ στην ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή, 23 Ιουνίου 2019. Για την προκήρυξη και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Π.Μ.Σ. πατήστε εδώ. Επικοινωνία: τηλ: 2251036212, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  1. ΠΜΣ στην ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή, 23 Ιουνίου 2019. Για την προκήρυξη και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Π.Μ.Σ. πατήστε εδώ. Επικοινωνία: τηλ: 2251036246, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

Τα ανωτέρω ΠΜΣ διαρκούν τρία διδακτικά εξάμηνα (18 μήνες) και υλοποιούνται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης, 50% εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: [α] ένα πενθήμερο κύκλο εντατικών διαλέξεων που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (Οκτώβριο, Φεβρουάριο, Ιούλιο), [β] ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων και που πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες. Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται μόνο διπλωματική εργασία.

  1. M.Sc. in ENVIRONMENTAL SCIENCES

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή, 23 Ιουνίου 2019.Για την προκήρυξη και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Π.Μ.Σ. πατήστε εδώ. Επικοινωνία: τηλ: 2251036246 & 2251036212, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για πληροφορίες σχετικά με την επιλογή Μεταπτυχιακών φοιτητών / φοιτητριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «RESEARCH IN MARINE SCIENCES (ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)», για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, πατήστε εδώ

Για πληροφορίες σχετικά με την επιλογή Μεταπτυχιακών φοιτητών / φοιτητριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ», για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, πατήστε εδώ

Στα επισυναπτόμενα έγγραφα, παρέχεται πρόσβαση σε προκηρύξεις των Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία» και «Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον»  του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Παρέχεται πρόσβαση σε 3 προκηρύξεις για εισαγωγή μεταπτυχιακων φοιτητών για το  ακ. έτος 2019-2020 των Π.Μ.Σ. του Τμήματός Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Προκήρυξη (στα ελληνικά και στα αγγλικά)  για την Εισαγωγή έντεκα (11) Υποψηφίων Διδακτόρων για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2019-2020 του Τμήματός Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το Τμήμα Γεωλογίας, ανακοινώνει την πρόθεση εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

  1. Σκοπός

Το Π.Μ.Σ. «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον» στοχεύει στην κατάρτιση νέων εξειδικευμένων επιστημόνων, που προέρχονται από τα Τμήματα Γεωλογίας αλλά και από συναφείς επιστημονικούς κλάδους, για τη στελέχωση ιδιωτικών και δημόσιων υπηρεσιών και την εστίαση των γνώσεών τους στη θεματολογία ειδικεύσεων «αιχμής» όπως είναι οι εφαρμογές των γεωεπιστημών στη διασφάλιση και προστασία του χερσαίου και θαλάσσιου Περιβάλλοντος. Παράλληλα και αναπόσπαστα με το σκοπό αυτό, το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί και στην ανάπτυξη της έρευνας και την προαγωγή της γνώσης στις γεωεπιστήμες και περιβάλλον. Οι ειδικεύσεις του Προγράμματος, έχουν επιλεγεί για την ειδίκευση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και καλύπτουν ένα σημαντικό εύρος σχετικών θεμάτων, και τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας.

Το Π.Μ.Σ «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον» οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις εξής ειδικεύσεις:

Α) «Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία και Γεωφυσική»

Β) «Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων στις Γεωεπιστήμες»

Γ) «Ορυκτές Ύλες - Περιβάλλον»

 

  1. Κατηγορίες εισαγομένων φοιτητών

Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών, Ιατρικών, Γεωπονικών και άλλων Σχολών συναφούς γνωστικού αντικειμένου, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και Πτυχιούχοι Τμημάτων αντίστοιχων ειδικοτήτων των Τ.Ε.Ι.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των προαναφερόμενων Ιδρυμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους έγκαιρα (εντός του Οκτωβρίου 2019).

 

  1. Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο στους σαράντα πέντε (45), ισότιμα κατανεμημένος στις τρεις κατευθύνσεις.

 

  1. Κριτήρια επιλογής

Η επιλογή των Μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:  α) το γενικό βαθμό του πτυχίου/διπλώματος, β) της Διπλωματικής Εργασίας, όπου αυτή προβλέπεται στο  προπτυχιακό  επίπεδο, γ) την τυχούσα ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, δ) την συνέντευξη και ε) την επάρκεια μιας ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση της Αγγλικής).

  1. Φάκελος υποψηφιότητας: αίτηση και δικαιολογητικά

α) Αίτηση μέσω του συνδέσμου: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm), επιλέγοντας 2 ειδικεύσεις κατά σειρά προτίμησης.

β) Αντίγραφο πτυχίου ή Διπλώματος. Τελειόφοιτοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, αλλά γίνονται δεκτοί εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών το αργότερο κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου,

γ)  έγκυρο πιστοποιητικό σπουδών, µε την αναλυτική βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα,

δ)  σύντομο βιογραφικό σημείωμα,

ε)  επιστημονικές δημοσιεύσεις,

στ) έγκυρα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας,

ζ)  τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές,

η)  πιστοποιητικά εμπειρίας,

θ)  φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (μπορεί να κατατίθεται και κατά την εγγραφή)

ι)   έγκυρο πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ,

ια) 2 πρόσφατες φωτογραφίες, (μπορεί να κατατίθενται και κατά την εγγραφή)

ιβ) βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, για όσους έχουν πτυχίο Παν/μίου της αλλοδαπής,

ιγ) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρεί ο υποψήφιος ότι ενισχύει την υποψηφιότητά του.

 Σημειώνεται ότι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν μετά τη σχετική προκήρυξη η οποία αναμένεται συντόμως.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται:

α) από την υπεύθυνη του προγράμματος κα. Σοφία Μπακοπούλου, Τμήμα Γεωλογίας, τηλ.: 2610 997590, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

β) στην ιστοσελίδα: www.geology.upatras.gr.

γ) στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας, τηλ.: 2610 997590, 997922.

  Πάτρα, 5-7-2019

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για το ακαδ. έτος 2019-2020, για συμμετοχή στα παρακάτω ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

1. ΠΜΣ στην ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2019.
Για την προκήρυξη και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Π.Μ.Σ. πατήστε εδώ.
Επικοινωνία: τηλ: 2251036212, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

2. ΠΜΣ στην ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2019.
Για την προκήρυξη και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Π.Μ.Σ. πατήστε εδώ
Επικοινωνία: τηλ: 2251036246, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

Τα ανωτέρω ΠΜΣ διαρκούν τρία διδακτικά εξάμηνα (18 μήνες) και υλοποιούνται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης, 50% εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: [α] ένα πενθήμερο κύκλο εντατικών διαλέξεων που πραγματοποιείται στην έδρα του Τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου (Οκτώβριο, Φεβρουάριο, Ιούλιο), [β] ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων και που πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες. Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται μόνο διπλωματική εργασία.

3. M.Sc.in  ENVIRONMENTAL SCIENCES

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2019.
Για την προκήρυξη και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Π.Μ.Σ. πατήστε εδώ.
Επικοινωνία: τηλ: 2251036246 & 2251036212, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

   

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

των Τμημάτων Γεωλογίας (επισπεύδον) και Βιολογίας, Σχολής Θετικών Επιστημών

του Παν/μίου Πατρών

 

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Γεωλογίας ως επισπεύδoν Τμήμα μαζί με το συνεργαζόμενο Τμήμα Βιολογίας, από το ακαδ. έτος 2019-2020 οργανώνει και λειτουργεί Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΠΜΣ στην «ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ - Eξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος» σύμφωνα με το ΦΕΚ 3045/26.7.2019 τ. B΄.

Σκοπός: Το Δ.Π.Μ.Σ. «ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ - Eξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος» στοχεύει στην κατάρτιση και εξειδίκευση νέων επιστημόνων σε πολυθεματικούς κλάδους αποτύπωσης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. «ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ - Εξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών, Αρχαιολογικών-Ανθρωπιστικών, Γεωπονικών, Σχολών Περιβάλλοντος και Επιστημών της Θάλασσας και άλλων Σχολών συναφούς γνωστικού αντικειμένου, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και Πτυχιούχοι Τμημάτων αντίστοιχων ειδικοτήτων των Α.Τ.Ε.Ι..

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ' έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15).

Η χρονική  διάρκεια  για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και τελειόφοιτοι των προαναφερόμενων ιδρυμάτων με την προϋπόθεση να προσκομίσουν έγκαιρα σχετική βεβαίωση για την περάτωση των σπουδών τους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας που έχει αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο

http://www.geology.upatras.gr/images/pdf/postgraduate/ocean/protypo_systatikis_dpms_ocean_2019-2020.pdf

και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά σε μορφή pdf από Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2019στη διεύθυνση:

 https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#:
(Προσοχή: όλα συμπληρώνονται με κεφαλαίους χαρακτήρες).

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι μέσω της ανωτέρω πλατφόρμας είναι τα παρακάτω:

α)    Αίτηση που συμπληρώνεται και τυπώνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

β)    Αντίγραφο πτυχίου ή Διπλώματος. Τελειόφοιτοι μπορούν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ότι θα προσκομίσει βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών σύμφωνα με τις προβλέψεις της προκήρυξης.

γ)    Έγκυρο πιστοποιητικό σπουδών, µε την αναλυτική βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα.

δ)    Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

ε)    Επιστημονικές δημοσιεύσεις, εάν υπάρχουν.

στ)  Έγκυρα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.

ζ)    Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές στο ειδικό έντυπο συστατικής επιστολής που βρίσκεται αναρτημένο στον σύνδεσμο:
http://www.geology.upatras.gr/images/pdf/postgraduate/ocean/protypo_systatikis_dpms_ocean_2019-2020.pdf

η)    Πιστοποιητικά εμπειρίας.

θ)    Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

ι)     Έγκυρο πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ.

ια)   Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες (μπορεί να κατατίθενται και κατά την εγγραφή).

ιβ)   Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, για όσους έχουν πτυχίο Παν/μίου της αλλοδαπής,

ιγ)   Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρεί ο υποψήφιος ότι ενισχύει την υποψηφιότητά του.

 

Για την επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη, για την ακριβή μέρα και ώρα της οποίας θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίαςτου Πανεπιστημίου Πατρών, Τ.Κ. 26504 Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, τηλ.: 2610  997925, 997590, και 997922, FAX: 2610 997300, (υπεύθυνη κ. Παπαδοπούλου Ιωάννα, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), καθώς και από την ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωλογίας (www.geology.upatras.gr).

          

 

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.

 

Γεώργιος Παπαθεοδώρου

Καθηγητής

Σας ενημερώνουμε ότι οι παρουσιάσεις των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών του ΔΠΜΣ στις «Περιβαλλοντικές Επιστήμες» της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών θα λάβουν χώρα ενώπιον των τριμελών εξεταστικών επιτροπών στις 30 Αυγούστου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 στην  αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Γεωλογίας «Α. ΠΑΝΑΓΟΣ» (2ος όροφος).

 

 

Παρουσίαση Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

στα πλαίσια του 

ΠΜΣ "Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον"

του Τμήματος Γεωλογίας

                                                                          

 

Οι παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών θα λάβουν χώρα στις 6/9/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00-10:40πμ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Γεωλογίας «Α. Πανάγος».

Συγκεκριμένα οι παρουσιάσεις θα γίνουν ως εξής:

 

 

 

Ο Δ/ντής Μεταπτυχιακών Σπουδών            

 

          Νικόλαος Λαμπράκης

                  Καθηγητής

ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

Π.Μ.Σ. «ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

 

Το Π.Μ.Σ. «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική», του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αγαίου ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019. Για το έντυπο της πρόσκλησης και περισσότερες πληροφορίες πατήσττε εδώ.

Επικοινωνία : τηλ. 2251036472, email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Δελτίο Τύπου

 

Η Πρεσβεία της Ελβετίας στην Αθήνα ανακοινώνει ότι η Ελβετική Συνομοσπονδία προσφέρει υποτροφίες υποτροφίας μέσω της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Υποτροφιών για Ξένους Φοιτητές (FCS) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε ερευνητές από όλα τα επιστημονικά πεδία που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ελβετία και αφορούν ερευνητικά προγράμματα ενός έτους σε επίπεδο διδακτορικών ή μετα-διδακτορικών σπουδών, καθώς και διδακτορικά προγράμματα. Επίσης προσφέρονται υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στους τομείς των Τεχνών.

Οι όροι υποβολής αιτήσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα: www.sbfi.admin.ch/scholarships_eng.

Πριν από την υποβολή αίτησης, οι υποψήφιοι πρέπει να εξασφαλίσουν ότι το σχέδιο σπουδών τους ή το ερευνητικό τους πρόγραμμα θα μπορούν να πραγματοποιηθούν στο Πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο ή στο επιλεγμένο ATEI, επικοινωνώντας εκ των προτέρων με έναν υπεύθυνο καθηγητή ή με τη διεύθυνση του μεταπτυχιακού προγράμματος που τον ενδιαφέρει.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με την Πρεσβεία (e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) για να λάβουν τα έντυπα υποψηφιότητας που θα συμπληρώσουν σε δύο (2) αντίτυπα. Ο πλήρης φάκελος πρέπει να επιστραφεί στην Πρεσβεία μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2019 (σφραγίδα συστημένου ταχυδρομείου ή courier). Δεν θα ληφθούν υπόψη αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά την ημερομηνία αυτή ή ελλιπείς φάκελοι. Δεν θα ληφθεί υπόψη αίτηση από υποψήφιο που έχει διαμείνει στην Ελβετία για περισσότερα από ένα (1) έτος κατά την έναρξη της υποτροφίας.

08/10/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας οι οποίοι έκαναν αίτηση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Γεωεπιστήμες & Περιβάλλον» ακαδ. έτους 2019-2020, ότι η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14/10/2019 και ώρα 10.00πμ. στις παρακάτω αίθουσες:

Ειδίκευση «Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία και Γεωφυσική»: Αίθουσα 129 του 1ου ορόφου

Ειδίκευση «Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων στις Γεωεπιστήμες»: Αίθουσα 126 του 1ου ορόφου

Ειδίκευση «Ορυκτές Ύλες – Περιβάλλον»: Αίθουσα «Πανάγος» του 2ου ορόφου

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Όσοι έχουν δηλώσει και 2η ειδίκευση, θα περιμένουν μετά την λήξη της 1ης ειδίκευσης στην αίθουσα της 2ης ειδίκευσης που έχουν δηλώσει, για την συνέντευξη

 

08/10/2019

Ανακοίνωση

 

Η συνέντευξη των υποψηφίων Μεταπτυχιακών φοιτητών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ - Εξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος», θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14.10.19 και ώρα 10:00 στην αίθουσα 128 στον 1ο όροφο του Τμ. Γεωλογίας 

Στο επισυναπτόμενο έγγραφο πρέχεται πρόσβαση σε ανακοίνωση που αφορά τα αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητ΄'ων για παονομή διατμηματικού διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών σε ειδικεύσεις στην "Ωκεανογραφία-Εξερεύνηση, Αποτύπωση και Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος" για τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2021 

Στο πλαίσιο του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ωκεανογραφία, θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Καθηγητή ThomasE.Levy,Co-DirectorofScrippsCenterforMarineArchaeology,UniversityofCalifornia,SanDiego,U.S.A. με τίτλο:

“Recent Research of the Scripps Center for Marine Archaeology: Israel and Greece”

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη, 11:00, στην αίθουσα του Τομέα Γ.Θ.Γ & Γ (απέναντι από το Υπολογιστικό Κέντρο).

Γ. Παπαθεοδώρου

Ι ∆ Ρ Υ Μ Α   Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ    Φ Α Ν Ο Υ Ρ Α Κ Η

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2020-2021

 Το ΔΣ του Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, προκηρύσσει, σύμφωνα  με τα άρθρα 2 παρ.α και 9 του Οργανισμού του ( ΦΕΚ 748/1-4-2013)  σε συνδυασμό με το Ν. 4182/13 και τον  ισχύοντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ,  πέντε (5) κατά κανόνα υποτροφίες για νέους και νέες καταγόμενους από την Κω και την Χάλκη Δωδεκανήσου,  διάρκειας κατ ανώτατο όριο ενός έτους, με επιλογή, για σπουδές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό που οδηγούν στην απόκτηση:

 α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

 β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

 γ. ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ή ΑΛΛΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ TITΛΩΝ

 Η υποβολή των αιτήσεων μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών γίνεται μόνον ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αίτησης υποτροφίας στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.fanourakisfoundation.org [1] με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30η Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη  και έως ώρα 16:00 μμ.

 1.Οι υποψήφιοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τoν Κανονισμό Υποτροφιών 2020-2021 που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.fanourakisfoundation.org [2] πριν συμπληρώσουν την αίτηση.

 2.Απορρίπτεται αυτομάτως χωρίς ειδοποίηση του υποψηφίου η  αίτηση με ελλιπή  δικαιολογητικά.

 3.Η ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να υποβληθεί εμπρόθεσμα  πλήρως συμπληρωμένη (χωρίς  καμμία παράλειψη), και να συνοδεύεται από OΛΑ τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται

στον Κανονισμό Υποτροφιών.

 4.Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε απλές φωτοτυπίες, μεγέθους Α4, σκαναρισμένα το καθένα ξεχωριστά και μόνον  σε μορφή jpeg ή pdf για τη φωτογραφία και pdf για τα υπόλοιπα με μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε συνημμένου αρχείου το 1MB και δεν επιστρέφονται.

   Επισημαίνεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και που ο υπότροφος υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά μαζί με τα  δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν θεωρημένο από δημόσια αρχή το γνήσιο της υπογραφής

του.

 5.Aιτήσεις  ή δικαιολογητικά που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μετά την καταληκτική  ημερομηνία, δεν θα γίνονται δεκτά. Δεν γίνονται  ομοίως δεκτά  οποιασδήποτε μορφής

δικαιολογητικά τα οποία δεν ζητούνται στην Προκήρυξη.

 6.Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης δεν συνεπάγεται αποδοχή της.

 Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στα τηλέφωνα της Γραμματείας: 210-7249940 [3] από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-15.00 και στο email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 7.Η ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών που υποβάλει ο υποψήφιος ηλεκτρονικά, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ιδίου.

 8.Το Ίδρυμα παρέχει μόνο διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σε καμία περίπτωση δεν επικοινωνεί με τους υποψηφίους για

την έγκαιρη προσκόμιση, τη συμπλήρωση ή τη διόρθωση των δικαιολογητικών τους.