Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Εκπαίδευση
  • Παράρτημα Διπλώματος
Εκπαίδευση

Παράρτημα Διπλώματος

Από τον Ιούνιο του 2018 μαζί με το Πτυχίο παρέχεται στους αποφοιτήσαντες του Τμήματός μας το Παράρτημα Διπλώματος, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Το Παράρτημα Διπλώματος έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να δίνει περιγραφή της φύσης, του επιπέδου, του υποβάθρου, του περιεχομένου και του καθεστώτος των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από το άτομο που αναγράφεται ονομαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου και περιγράφει αναλυτικά τον τομέα εξειδίκευσης που παρακολούθησαν, τις ασκήσεις υπαίθρου, την πτυχιακή εργασία, την συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας  κ.λπ.

Επισυνάπτονται σχετικά υποδείγματα στην Ελληνική (Παράρτημα Διπλώματος) και στην Αγγλική (Diploma Supplement) γλώσσα.

 

Συνημμένα:
Download this file (Parartima_Diplomatos_GEOLOGY_2017-2018.pdf)Παράρτημα Διπλώματος[Υπόδειγμα]883 kB
Download this file (Diploma_Supplement_GEOLOGY_2017-2018.pdf)Diploma Supplement[Υπόδειγμα]616 kB