Τμήμα Γεωλογίας

Διαδικασία εξέτασης: Μαθηματικά

Σχετικά με τα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Μαθηματικά και Στατιστική, Μαθηματικά Ι και Μαθηματικά ΙΙ) στο Τμήμα ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ  και τις εξετάσεις αυτών σας ενημερώνω ότι:

1.       Η εξέταση των μαθημάτων Μαθηματικά και Στατιστική και Μαθηματικά Ι θα γίνουν την ίδια ημέρα και την ίδια ώρα.

 

-Για την ύλη του μαθήματος Μαθηματικά και Στατιστική βλέπε σελίδα 93 (http://www.geology.upatras.gr/attachments/article/489/odhgos-spoudon-18-19new.pdf)

 

-Για την ύλη του μαθήματος Μαθηματικά Ι βλέπε σελίδα 89 (http://www.geology.upatras.gr/attachments/article/489/Οδηγός%20Σπουδών%202017-2018.pdf

 

2.        Η εξέταση του μαθήματος Μαθηματικά ΙΙ θα γίνει σε διαφορετική ημέρα από την εξέταση των Μαθημάτων

Μαθηματικά και Στατιστική και Μαθηματικά Ι. 

 

-Για   την ύλη του μαθήματος Μαθηματικά ΙΙ βλέπε σελίδα   104 (http://www.geology.upatras.gr/attachments/article/489/Οδηγός%20Σπουδών%202017-2018.pdf)

 

 

Για οποιοδήποτε ερώτηση-απορία υπάρχει για  τα παραπάνω μαθήματα έχετε την δυνατότητα να περάσετε από το Γραφείο 117 στο Τμήμα Μαθηματικών.

 

Δημήτρης Γεωργίου

Καθηγητής