Τμήμα Γεωλογίας

Καθομολόγηση Διδακτόρων Μάρτιος 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

 

 Σας γνωρίζουμε ότι η απονομή Καθομολόγησης Διδακτόρων του Τμήματος Γεωλογίας θα πραγματοποιηθεί την  ΤΡΙΤΗ στις 23 Μαρτίου 2021 και ώρα 12:00μμ.  ΣΤΗΝ ΕΙΔΟΔΟ  ΤΟΥ  ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ.

Οι Διδάκτορες θα προσέρχονται στο Τμήμα ενώπιον του Προέδρου του Τμήματος, χωρίς την πραγματοποίηση δημόσιας τελετής και χωρίς να περιενδυθούν την τήβεννο του Ιδρύματος για λόγους πρόληψης. 

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος

Ετικέτες: Ανακοινώσεις