Τμήμα Γεωλογίας
Εκπαίδευση

ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ, εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/ές,

Την Τετάρτη 22/09 στις 12:00 θα διεξαχθεί η εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος «ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ» για όσες/ους έχουν δηλώσει την εξέταση του μαθήματος «ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021»  (δήλωση αυστηρά μέχρι 20/09/2021 και ώρα 12:00) στην πλατφόρμα του exams.eclass.upatras.gr και είναι καταχωρημένοι και στην ηλεκτρονική γραμματεία (progress).

Οι Διδάσκαντες

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Προπτυχιακές σπουδές