Τμήμα Γεωλογίας

Πτυχιακή Ιγ

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό επιλογής
Διδάσκων , Ασκών
 
Κωδικός μαθήματος  GEO_901Ε
Εξάμηνο σπουδών  7o
Τίτλος μαθήματος Πτυχιακή Ιγ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας

Παράδοση

Φροντιστήριο

Εργαστήριο

ECTS μονάδες  5
Διδακτικές Μονάδες
 2