Τμήμα Γεωλογίας

Εισαγωγή στη μεταλλευτική εξερεύνηση και γεωλογία ορυχείων

Σχολή  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τμήμα  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Επίπεδο σπουδών  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
Κατηγορία μαθήματος  Υποχρεωτικό επιλογής
Διδάσκων  Σ. Καλαϊτζίδης, Επίκ. Καθηγητής
Κωδικός μαθήματος  GEO_825E
Εξάμηνο σπουδών  8ο
Τίτλος μαθήματος  Εισαγωγή στη μεταλλευτική εξερεύνηση και γεωλογία ορυχείων
Αυτοτελείς διδακτικές δραστηριότητες  Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις, Φροντιστήριο, Άσκηση πεδίου
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας  2Θ/1ΕΡΓ/ 1ΦΡ
Πιστωτικές μονάδες  5
Τύπος μαθήματος  Επιστημονικής Περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα μαθήματα Γεωφυσική, Τεκτονική, Γεωδυναμική, Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις, Ενεργειακές Πηγές και Ενεργειακές Πρώτες Ύλες, Ορυκτοί Άνθρακες, Κοιτασματολογία
Γλώσσα διδασκαλίας & εξετάσεων  Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus  Ναί (Στην Αγγλική)
Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος (url)  https://eclass.upatras.gr/courses/GEO348/
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί υποχρεωτικό επιλογής και εισάγει τους φοιτητές στο Αντικείμενο της Εξερεύνησης και της Γεωλογίας Ορυχείων με σημαντικά στοιχεία Οικονομικής Γεωλογίας.

Τα Μαθησιακά αποτελέσματα συνίστανται:

 • Γνώση των πρακτικών της μεταλλευτικής βιομηχανίας σε παγκόσμια κλίμακα αναφορικά με το επάγγελμα του Γεωλόγου Εξερευνητή και Γεωλόγου Ορυχείων, κατανόηση των εργαλείων και συστημάτων αξιολόγησης, αποτίμησης και ανάπτυξης των κοιτασμάτων, και των προδιαγραφών Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας στο πεδίο και σε ορυχεία.
 • Ανάλυση των κύριων μεθόδων υπαίθριας εξερεύνησης και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων (π.χ. γεωχημικών, γεωφυσικών, πετρολογικών) στη χωροθέτηση των κοιτασμάτων με χρήση 3D μοντέλων, όσον αφορά τόσο στα γεωμετρικά όσο και στα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.
 • Ικανότητα στην οργάνωση και εκτέλεση γεωλογικής εξερεύνησης πεδίου, αρχικής σύνθεσης και ερμηνείας γεωλογικών δεδομένων με στόχο την αξιολόγηση, αποτίμηση και ανάπτυξη των κοιτασμάτων με βάση της αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Ο ρόλος του Γεωλόγου Εξερεύνησης & Γεωλόγου Ορυχείων
 • Στάδια Κοιτασματολογικής Εξερεύνησης: Από το Αναγνωριστικό στην Μελέτη Σκοπιμότητας
 • Μέθοδοι & Τεχνικές Εξερεύνησης Πεδίου
 • Αρχές Επιχειρησιακής Γεωλογίας (Project Geology)
 • Αρχές Γεωλογίας Ορυχείων
 • Αξιολόγηση & Ταξινόμηση Ορυκτών Πόρων και Αποθεμάτων
 • Οικονομική Θεώρηση Κοιτασμάτων
 • Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εξερεύνηση Πεδίου και Γεωλογία Ορυχείων
Τρόπος παράδοσης  Πρόσωπο με πρόσωπο στην Αίθουσα Διδασκαλίας και στην ύπαιθρο.
Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών
 • Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (power point, pdf) και μαυροπίνακα. Εργαστηριακές ασκήσεις επί χάρτου και περιγραφή πυρήνων.
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.
Οργάνωση διδασκαλίας  
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις Θεωρίας 2×13=26 
Εργαστηριακές ασκήσεις 1×13=13 
Φροντιστήριο 1×13=13
Ασκήσεις Υπαίθρου με συγγραφή ατομικής εργασίας 38
Ομαδική Εργασία 25
Αυτοτελής Μελέτη 35
 Σύνολο μαθήματος  150
 Αξιολόγηση φοιτητών

Α. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει:

 1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 2. Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
 • Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων
 1. Κατανόηση και ερμηνεία κοιτασματολογικών χαρτών/τομών
 2. Κατανόηση και ερμηνεία γεωφυσικών διαγραφιών
 3. Σχεδιάση εξερευνητικών πλάνων
 • Επίλυση προβλημάτων οικονομικής γεωλογίας.

Β. Προφορική Εξέταση Εργαστηρίου (20%) που περιλαμβάνει:

 1. Ερμηνεία γεωλογικών χαρτών και γεωφυσικών διαγραφιών
 2. Περιγραφή γεωτρήσεων
 • Σχεδιασμός Σταδίου Εξερεύνησης

Γ. Ομαδική Εργασία (10%)

Προφορική παρουσιάση ομαδικής εργασίας.

Κριτήρια αξιολόγησης:

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα σε αυτοαξιολόγηση με υλικό Προόδου που δίνεται μέσω του eclass.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Ξενόγλωσση

 1. Moon, C.L., Whateley, M.E.G. and Evans, A.M., 2006. Introduction to Mineral Exploration. Blackwell, 499 p.
 2. Robb, L., 2004. Introduction to ore-forming processes. ISBN: 978-0-632-06378-9, Wiley-Blackwell, 384 p.

Περιοδικά

Economic Geology Journal http://www.segweb.org/