Τμήμα Γεωλογίας

Ανάρτηση για τις κατατακτήριες εξετάσεις 26-11-2020

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020-2021

 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 5200/24.11.2020 τ. Β΄, κατά το ακαδ. έτος 2020-2021, λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού, η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων για την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. δεν πραγματοποιείται κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου3 της υπό στοιχεία Φ1/192329/Β3/13.12.2013 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (3185 τ. Β΄). Η διεξαγωγή αυτών πραγματοποιείται αποκλειστικά, μετά την άρση του έκτακτου μέτρου της αναστολής διεξαγωγής εξετάσεων με φυσική παρουσία, εντός του χρονικού διαστήματος που θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε καμία περίπτωση πριν την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την ώς άνω ανακοίνωση.

 

 

                                                                              

  Από τη Γραμματεία του Τμήματος

  Ρίο, 26-11-2020

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Κατατακτήριες