Τμήμα Γεωλογίας

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος  (1/18-12-2013), από το Ακαδ. Έτος 2012‐2013, εφαρμόζεται ο θεσμός του Συμβούλου Σπουδών για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές.

Σκοπός της εισαγωγής του θεσμού του Συμβούλου Σπουδών (ΣΣ) είναι η βελτίωση του επιπέδου σπουδών με προσφορά υπεύθυνου συμβουλευτικού έργου, και σε προσωπικό επίπεδο, προς τους προπτυχιακούς φοιτητές. Το συμβουλευτικό έργο αφορά τη γενική περίπτωση καθοδήγησης ως προς το ρυθμό επιλογής και παρακολούθησης μαθημάτων, καθώς και ειδικότερα θέματα που τυχόν παρουσιάζονται.

Το ρόλο του ακαδημαϊκού συμβούλου αναλαμβάνουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ανεξαρτήτως βαθμίδας και θέσης. Οι ΣΣ αναλαμβάνουν την καθοδήγηση νέων φοιτητών, εφόσον έχουν υπόλοιπο θητείας τουλάχιστον 4 ετών. Οι ΣΣ παρακολουθούν τους φοιτητές τους οποίους αναλαμβάνουν από την αρχή μέχρι το πέρας της φοίτησής τους.

Η κατανομή των φοιτητών στους ΣΣ έχει ως ακολούθως: το πλήθος των νεοεισερχόμενων φοιτητών διαιρείται με τον αριθμό των ενεργών ΣΣ και ο επιμερισμός τους γίνεται με αλφαβητική σειρά. Στον φοιτητή γνωστοποιείται το όνομα του ακαδημαϊκού συμβούλου του κατά την εγγραφή του στη Γραμματεία του Τμήματος και ο φοιτητής πρέπει να έρθει το συντομότερο δυνατόν σε επαφή μαζί του. Η πρώτη συνάντηση ΣΣ και φοιτητή θα πρέπει να γίνει κατά τον πρώτο μήνα φοίτησης. Σε περίπτωση απουσίας του ΣΣ σε εκπαιδευτική ή άλλη άδεια, τα συμβουλευτικά του καθήκοντα αναλαμβάνει προσωρινά ο εκάστοτε αντικαταστάτης του.

Σε περίπτωση που ο ΣΣ δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του με τον οφειλόμενο για τον θεσμό τρόπο, ο φοιτητής τον οποίο έχει αναλάβει, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει με αιτιολογημένη αίτησή του προς το Τμήμα την αντικατάστασή του.

Μπορείτε να δείτε την κατάσταση αντιστοίχισης φοιτητών σε μέλη ΔΕΠ καθώς και τις ώρες διαθεσιμότητας του κάθε μέλους ΔΕΠ στα συνημμένα αρχεία.

 

Συνημμένα:
Download this file (Symvoyloi_Kathigites_Protoeteis_2019-2020.xlsx)Σύμβουλοι Καθηγητές 2019-2020[Κατάσταση Πρωτοετών Φοιτητών 2019-2020]14 kB
Download this file (Σύμβουλοι Καθηγητών ΠρωτοετείςΙστοσελιδα2020.xlsx)Σύμβουλοι Καθηγητές 2020-2021[Κατάσταση Πρωτοετών Φοιτητών 2020-2021]18 kB
Download this file (Symvouloi_Kathigites_2018-2019.pdf)Symvouloi_Kathigites_2018-2019.pdf[Κατάσταση φοιτητών]361 kB
Download this file (Symvouloi_Kathigites_2019-2020_Timetable.pdf)Symvouloi_Kathigites_2019-2020_Timetable.pdf[Ώρες Διαθεσιμότητας Μελών ΔΕΠ]303 kB

 Στα επισυναπτόμενα έγγραφα παρέχεται πρόσβαση σε αντίγραφο του προγράμματος εξετάσεων.

 

Εδώ θα βρίσκετε τον οδηγό σπουδών του τρέχοντος Ακαδημαϊκού Έτους καθώς και εκείνους των παρελθόντων ετών.

Συνημμένα:
Download this file (οδηγος_σπουδων05-06.pdf)Οδηγός Σπουδών 2005-2006[Ακαδημαϊκό έτος 2005-2006]6024 kB
Download this file (οδηγος_σπουδων08-09.pdf)Οδηγός Σπουδών 2008-2009[Ακαδημαϊκό έτος 2008-2009]2292 kB
Download this file (οδηγος_σπουδων09-10.pdf)Οδηγός Σπουδών 2009-2010[Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010]2288 kB
Download this file (οδηγος_σπουδων10-11.pdf)Οδηγός Σπουδών 2010-2011[Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011]2051 kB
Download this file (οδηγος_σπουδων11-12.pdf)Οδηγός Σπουδών 2011-2012[Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012]2135 kB
Download this file (οδηγος_σπουδων12-13.pdf)Οδηγός Σπουδών 2012-2013[Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013]2135 kB
Download this file (οδηγος_σπουδων13-14.pdf)Οδηγός Σπουδών 2013-2014[Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014]2236 kB
Download this file (οδηγος_σπουδων14-15.pdf)Οδηγός Σπουδών 2014-2015[Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015]2441 kB
Download this file (οδηγος_σπουδων15-16.pdf)Οδηγός Σπουδών 2015-2016[Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016]2551 kB
Download this file (odhgos-spoudon-16-17_final.pdf)Οδηγός Σπουδών 2016-2017[Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017]2579 kB
Download this file (Οδηγός Σπουδών 2017-2018.pdf)Οδηγός Σπουδών 2017-2018[Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018]4101 kB
Download this file (odhgos-spoudon-18-19.pdf)Οδηγός Σπουδών 2018-2019[Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019]7636 kB
Download this file (odhgos-spoudon-19-20.pdf)Οδηγός Σπουδών 2019-2020[Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020]10479 kB
Download this file (odhgos-spoudon-20-21.pdf)Οδηγός Σπουδών 2020-2021[Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021]9089 kB

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

 

Το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) είναι θεσμοθετημένο μάθημα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Γεωλογίας με κωδικό Geol_084. Είναι προαιρετικό μάθημα, δεν έχει διδακτικές μονάδες και αντιστοιχεί σε 5 ECTS. Το μάθημα της πρακτικής άσκησης εντάσσεται στο 7ο ή 8ο εξάμηνο σπουδών, αναγράφεται στο παράρτημα διπλώματος και δεν λαμβάνεται υπόψη στη λήψη πτυχίου. Επίσης δεν βαθμολογείται, αλλά αξιολογείται με τη μορφή επιτυχώς/ανεπιτυχώς.

Το μάθημα της πρακτικής άσκησης αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης των φοιτητών μας, καθώς τους φέρνει σε επαφή με την αγορά εργασίας. Είναι ένας τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη και είναι εξαιρετικής σπουδαιότητας γιατί συμβάλλει:

  • Στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
  • Στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των τελειόφοιτων στο παραγωγικό σύστημα της χώρας.
  • Στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και παραγωγικών φορέων.
  • Στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας που μπορεί να βοηθήσει στο σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό του φοιτητή ο οποίος, σε πολλές περιπτώσεις, δεν έχει ορίσει τους επαγγελματικούς του στόχους ενώ στην περίπτωση που τους έχει ορίσει μπορεί να τους διευρύνει.

Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διαθέσιμους κατά περιόδους φορείς του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού τομέα (Δήμοι, Περιφέρειες, Υπουργεία, Βιομηχανίες, Εργαστήρια, Επιχειρήσεις, Ερευνητικά Κέντρα, Οργανισμοί ή Ινστιτούτα: ΕΑΓΜΕ, ΕΛΚΕΘΕ, ΟΑΣΠ, ΙΤΣΑΚ, ΕΑΑ, κλπ, Μελετητικές, Εργοληπτικές και Μεταλλευτικές Εταιρείες) που υποβάλλουν κάθε χρόνο αιτήματα για την απασχόληση φοιτητών στο πλαίσιο πρόσκλησης προγράμματος πρακτικής άσκησης που τα τελευταία χρόνια χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Η διασύνδεση των φορέων, που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης, με το Πανεπιστήμιο Πατρών, όπως και για όλα τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της χώρας επιτυγχάνεται επιπρόσθετα με τον διαδικτυακό Κόμβο Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) «ΑΤΛΑΣ» (https://atlas.grnet.gr/), που αποτελεί ένα σύστημα κεντρικής υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ διασυνδέοντας τους φορείς (ιδιωτικούς, δημόσιους, ΜΚΟ κλπ), που παρέχουν θέσεις ΠΑ, με τα όργανα των ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων που έχουν αναλάβει το συντονισμό της ΠΑ και με τους φοιτητές που έχουν δικαίωμα να εκτελέσουν ΠΑ βάσει του προγράμματος σπουδών της σχολής τους. Ο «ΑΤΛΑΣ» παρέχει μία ενιαία βάση προσφερόμενων θέσεων ΠΑ, οι οποίες είναι διαθέσιμες προς επιλογή στα Ιδρύματα. Παράλληλα προσφέρει σφαιρική ενημέρωση σε θέματα που άπτονται της αγοράς εργασίας και των πρώτων βημάτων των φοιτητών σε αυτή.

Επισυνάπτεται ο Κανονισμός του μαθήματος της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Γεωλογίας που εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ. 6/25.11.2020 Γ.Σ. του Τμήματος

Συνημμένα:
Download this file (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ.pdf)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ.pdf[Κανονισμός λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Γεωλογίας]138 kB

Πρόγραμμα σπουδών 2020 - 2021