Τμήμα Γεωλογίας
Εκπαίδευση

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων συντάσσεται και για τα δύο εξάμηνα, με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος, πριν από το χρόνο έναρξης του διδακτικού έτους και ανακοινώνεται στους φοιτητές από τη Γραμματεία του Τμήματος (Ε.Κ.Λ.Π.Π. Αρθρο 39). Το ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει την κατανομή των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών μέσα στις πέντε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, τους διδάσκοντες καθώς και τις αίθουσες διδασκαλίας.

Το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών ασκήσεων υπαίθρου αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος μετά από σχετική εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής Ασκήσεων Υπαίθρου (νέα απόφαση Γ.Σ. 6/11.5.2006). Η επιτροπή καταρτίζει το πρόγραμμα ασκήσεων υπαίθρου κατά έτος σπουδών, αφού προηγουμένως κωδικοποιήσει τις προτάσεις των μελών ΔΕΠ, των οποίων το διδακτικό έργο προβλέπει ασκήσεις υπαίθρου στο αντίστοιχο έτος σπουδών σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών.

Συνημμένα:
Download this file (Timetable_2019-2020_Spring_Semester.pdf)Timetable_2019-2020_Spring_Semester.pdf[ ]571 kB

Ετικέτες: Ανακοινώσεις