Τμήμα Γεωλογίας

Σεμινάριο Συγγραφής Επιστημονικών Εργασιών και CV

Ανακοινώνεται ότι το προαιρετικό «Σεμινάριο συγγραφής επιστημονικών εργασιών και σύνταξης βιογραφικού σημειώματος» θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 28.3., ώρες 18:15-20:00.

Υπεύθυνος Διδάσκων: καθηγητής κ. Κίμων Χρηστάνης

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Προπτυχιακές σπουδές