Τμήμα Γεωλογίας

Πρόσκληση συμμετοχής στο «Corinth Rift Laboratory school 2019»

Στο επισυναπτόμενο έγγραφο, οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση σχετικά με πληροφορίες για συμμετοχή στο Παρατηρητήριο της τάφρου του Κορινθιακού.

Ετικέτες: Ανακοινώσεις