Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Νέα
  • Παρουσιάσεις Διατριβών ΔΠΜΣ "Περιβαλλοντικές Επιστήμες"

Παρουσιάσεις Διατριβών ΔΠΜΣ "Περιβαλλοντικές Επιστήμες"

Σας ενημερώνουμε ότι οι παρουσιάσεις των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών του ΔΠΜΣ στις «Περιβαλλοντικές Επιστήμες» της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών θα λάβουν χώρα ενώπιον των τριμελών εξεταστικών επιτροπών στις 30 Αυγούστου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 στην  αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Γεωλογίας «Α. ΠΑΝΑΓΟΣ» (2ος όροφος).

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Μεταπτυχιακές σπουδές