Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Υποτροφία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για Έλληνες επιστήμονες στο Institute for Advanced Study

Υποτροφία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για Έλληνες επιστήμονες στο Institute for Advanced Study

Στο επισυναπτόμενο έγγραφο, ο ενδιαφερόμενος, μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με υποτροφία στο Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών (Πρίστον) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Ετικέτες: Ανακοινώσεις