Τμήμα Γεωλογίας

Υποτροφίες από την Κυβέρνηση του Μεξικού

Στο επισυνάπτόμενο έγγραφο οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την χορήγηση δύο υποτροφιών από την Κυβέρνηση του Μεξικού σε Έλληνες υπηκόους.

Ετικέτες: Ανακοινώσεις