Τμήμα Γεωλογίας

Θερινό Σχολείο "Triton"

Τα Εργαστήρια Τεχνικής Γεωλογίας, Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών & Τηλεπισκόπησης

του Τμήματος Γεωλογίας,

σε συνεργασία με την Περιφέρεια Απουλίας, επικεφαλής εταίρος του Ευρωπαϊκού έργου "TRITON",

συνδιοργανώνουν θερινό σχολείο από 24 έως 26 Σεπτεμβρίου 2019

στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Το σχολείο θα παρακολουθήσουν, κατόπιν επιλογής, στελέχη από τα δύο κράτη, Ελλάδα και Ιταλία, με επαγγελματική ενασχόληση σε προβλήματα παράκτιας διάβρωσης.

 

Επισυνάπτεται πρόγραμμα μαθημάτων και ενημερωτικό φυλλάδιο του σχολείου στην αγγλική γλώσσα.

 

 

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Θερινό Σχολείο