Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το ακαδ. έτος 2019-2020
Προσωπικό

Επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το ακαδ. έτος 2019-2020

11/10/2019

 

Μετά τη σχετική προκήρυξη οκτώ (8) υποψήφιοι υπέβαλαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος εντός της προθεσμίας, που έληγε στις 30.09.2019 και είναι οι παρακάτω:

  • για τη διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος «Πετρολογία Μαγματικών και Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων» του Στ΄ εξαμήνου, υποψήφιοι είναι ένας (1): η κ. Ράθωση Χριστίνα,
  • για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Στρωματογραφία-Ιστορική Γεωλογία» υποχρεωτικό μάθημα Γ΄ εξαμήνου και «Εφαρμοσμένη Μικροπαλαιοντολογία-Παλαιοπεριβάλλον», υποχρεωτικό επιλογής Η΄ εξαμήνου, υποψήφιοι είναι δύο (2): η κ. Παπαδοπούλου Πηνελόπη και κ. Νεφέλη Καφούσια,
  • για την διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος επιλογής «Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία και οι εφαρμογές της στη διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος» ΣΤ΄ εξαμήνου υποψήφιοι είναι δύο (2): ο κ. Ηλίας Φακίρης και ο κ. Μάριος Αναγνώστου,
  • για τη διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος «Πετρογραφία ιζηματογενών και μεταμορφωμένων πετρωμάτων» Ε΄ εξαμήνου (παλαιό πρόγραμμα σπουδών) υποψήφιοι είναι ένας (1): η κ. Γιαννακοπούλου Παναγιώτα,
  • για τη διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος «Πετρογραφία ιζηματογενών και μεταμορφωμένων πετρωμάτων» Δ΄ εξαμήνου (νέο πρόγραμμα σπουδών) υποψήφιοι είναι ένας (1): η κ. Ρογκάλα Αικατερίνη και
  • για τη διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος επιλογής «Πλανήτης Γη» Α΄ εξαμήνου, υποψήφιοι είναι δύο (2): η κ. Ζουμπούλη Έλενα και ο κ. Μάριος Αναγνώστου.

 

Στην υπ΄αριθμ. 2/4.10.2019 Συνέλευση του Τμήματος αποφασίστηκε η επιλογή υποψηφίων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το ακαδ. έτος 2019-2020 και είναι οι παρακάτω:

 

Α. Η κ. Χ. Ράθωση θα διδάξει το υποχρεωτικό μάθημα «Πετρολογία Μαγματικών και Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων» του εαρινού ΣΤ΄ εξαμήνου.

Β. Η κ. Ε. Ζουμπούλη θα διδάξει το υποχρεωτικό επιλογής μάθημα «Πλανήτης Γη» του χειμερινού Α΄ εξαμήνου.

Γ. Η κ. Π. Παπαδοπούλου θα διδάξει το υποχρεωτικό μάθημα «Στρωματογραφία-Ιστορική Γεωλογία» του χειμερινού Γ΄ εξαμήνου και το υποχρεωτικό επιλογής «Εφαρμοσμένη Μικροπαλαιοντολογία-Παλαιοπεριβάλλον» του εαρινού Η΄ εξαμήνου.

Δ. Η κ. Π. Γιαννακοπούλου θα διδάξει το υποχρεωτικό μάθημα «Πετρογραφία Ιζηματογενών και Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων» χειμερινού Ε΄ εξαμήνου.

Ε. Η κ. Κ. Ρογκάλα θα διδάξει το υποχρεωτικό μάθημα «Πετρογραφία Ιζηματογενών και Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων» εαρινού Δ΄ εξαμήνου.

Στ. Ο κ. Η. Φακίρης θα διδάξει το υποχρεωτικό μάθημα επιλογής «Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία και οι εφαρμογές της στη διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος» του εαρινού Στ΄ εξαμήνου.

Συνημμένα:
Download this file (EpilogiYpopsifionPD407_2019-2020.pdf)EpilogiYpopsifionPD407_2019-2020.pdf[ ]209 kB

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις