Τμήμα Γεωλογίας

Σίτιση φοιτητών: Παράταση

Η υποβολή δικαιολογητικών για την έκδοση κάρτας δωρεάν σίτισης ακαδ. Έτους 2019-2020 παρατείνεται έως  τη Δευτέρα 18-11-2019

Δείτε περισσότερες λεπτομέρεις στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.upatras.gr/el/node/8607

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Προπτυχιακές σπουδές