Τμήμα Γεωλογίας
Εκπαίδευση

Εργασία Υπαίθρου ΕΠΕΠΥ (4ο έτος και επί πτυχίω)

Στα πλαίσια του μαθήματος "Ενεργειακές Πηγές & Ενεργειακές Πρώτες Ύλες" θα πραγματοποιηθούν δυο εργασίες υπαίθρου:

Στο έλος Κεριού στη Ζάκυνθο, στις 9.11.

Στα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη, στις 14.11.

Καλούνται οι φοιτητές του 4ου (και πάνω) έτους να δηλώσουν άμεσα συμμετοχή στο γραφείο 225 μόνο σε μια από τις δυο εργασίες. Σε περίπτωση που υπάρξουν ελεύθερες θέσεις, τότε δεν αποκλείεται η συμμετοχή και στη 2η εργασία υπαίθρου.

Ετικέτες: Ανακοινώσεις