Τμήμα Γεωλογίας
Εκπαίδευση

Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας

Τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15:00 στην αίθουσα 001 του Τμήματος Γεωλογίας η προπτυχιακή φοιτήτρια κ. Καρούντζου Γεωργία θα παρουσιάσει δημόσια την πτυχιακή της Εργασία με θέμα:

"Εφαρμογή της φασματοσκοπίας εγγύς υπερύθρου (NIR Spectroscopy) στη μελέτη αρχαίων κεραμικών και αργιλικών πρώτων υλών της Βόρειας Πελοποννήσου

 

Ο επιβλέπων

Ι. Ηλιόπουλος

Ετικέτες: Προπτυχιακές σπουδές