Τμήμα Γεωλογίας

Υπενθύμιση Αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης 2019-2020

Πάτρα 12/11/2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι φοιτητές του τμήματος Γεωλογίας που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2019-2020 μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και τη Δευτέρα 18/11/2019, 12:00 π.μ.

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος Γεωλογίας

Ν. Δεπούντης

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Προπτυχιακές σπουδές