Τμήμα Γεωλογίας
Εκπαίδευση

Συμμετοχή του Τμήματος στην παγκόσμια κατάταξη U-MULTIRANK

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της συμμετοχής του Ιδρύματος του Παν/μίου Πατρών καθώς και του Τμήματος Γεωλογίας στο σύστημα πανεπιστημιακών κατατάξεων U-Multirank, σας έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά μέσω ψηφιακού άλματος στις 11/11/2019 (προπτυχιακούς από το 2ο έτος και πάνω και μεταπτυχιακούς φοιτητές) η  ακόλουθη επιστολή:

Στις 12/11/2019 από το Τμήμα Διεθνών Αξιολογήσεων & Ακαδημαϊκών Κατατάξεων του Παν/μίου Πατρών εστάλησαν μηνύματα με προσωπικούς κωδικούς σε 500 φοιτητές του Τμήματός μας τυχαία επιλεγμένους για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας θα θέλαμε να εκφράσετε την γνώμη σας και σας καλούμε για την συμμετοχή σας στην έρευνα αυτή, η οποία λήγει στις 31.1.2020.

Ετικέτες: Ανακοινώσεις