Τμήμα Γεωλογίας

Πίνακας (προσωρινός) κατάταξης ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2019-2020

Ανακοινώνεται (ως συνημμένο) ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων φοιτητών του τμήματος Γεωλογίας που αιτήθηκαν για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2019-2020. Η κατάταξη των φοιτητών έγινε βάσει των κριτηρίων της προκήρυξης και της αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε από το Ψηφιακό άλμα.

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας, εντός 5 ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης του πίνακα στον ιστότοπο του τμήματος και του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος Γεωλογίας

Συνημμένα:
Download this file (TaxinomikosPinakasPraktikiAskisi2019-2020.pdf)TaxinomikosPinakasPraktikiAskisi2019-2020.pdf[ ]422 kB

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Πρακτική Άσκηση