Τμήμα Γεωλογίας

Κατάσταση Συμβούλων Καθηγητών

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα "Σύμβουλος Σπουδών" η κατάσταση αντιστοίχισης Πρωτοετών φοιτητών και μελών ΔΕΠ που έχουν την ιδιότητα του Συμβούλου Καθηγητή καθώς και οι ώρες διαθεσιμότητάς τους.

Υπενθυμίζεται ότι στην ίδια σελίδα έχει παραμείνει και το αρχείο για την αντιστοίχιση των Συμβούλων Καθηγητών με του φοιτητές των παλαιοτέρων ετών.

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Προπτυχιακές σπουδές