Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Έναρξη Μαθήματος "Εξέλιξη του έμβιου κόσμου - Παλαιοντολογία" Εξάμηνο Β' 2019-2020

Έναρξη Μαθήματος "Εξέλιξη του έμβιου κόσμου - Παλαιοντολογία" Εξάμηνο Β' 2019-2020

Εξέλιξη του έμβιου κόσμου - Παλαιοντολογία

Kαλωσορίζω τους φοιτητές του Β’ Εξαμήνου στο μάθημα «Εξέλιξη του έμβιου κόσμου – Παλαιοντολογία». Οι παραδόσεις για τη θεωρία του μαθήματος θα ξεκινήσουν την Δευτέρα  17 Φεβρουαρίου 2020, και θα γίνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Οι εργαστηριακές ασκήσεις θα ξεκινήσουν μία εβδομάδα αργότερα (24/2/2020) και θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών σε τρεις ομάδες. Οι φοιτητές  του Β’ εξαμήνου για να παρακολουθήσουν τις εργαστηριακές ασκήσεις καλούνται να δηλώσουν το όνομα τους στη σχετική λίστα, ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα eClass. Οι τρεις ομάδες θα έχουν ίδιο αριθμό ατόμων και ο διαχωρισμός θα γίνει αλφαβητικά. Τα ονόματα της κάθε ομάδας θα ανακοινωθούν στο eClass.

Για τους φοιτητές Παλαιοτέρων Ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την παρακολούθηση των εργαστηριακών ασκήσεων και ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το εργαστήριο το τρέχον εξάμηνο παρακαλούνται να δηλώσουν το όνομα τους στη σχετική λίστα (Φοιτητές παλαιών εξαμήνων), ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα eClass..

Οι εργαστηριακές ασκήσεις θα πραγματοποιούνται στην αίθουσα του δεύτερου έτους σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών. Το φυλλάδιο των ασκήσεων του εργαστηρίου θα εκτυπωθεί από το εκτυπωτικό κέντρο του Πανεπιστημίου και θα σας μοιραστεί στο πρώτο εργαστήριο.

Βήματα για την εγγραφή των φοιτητών στο eClass του B΄ εξαμήνου:

  1. Αφού μπείτε στην αντίστοιχη σελίδα του μαθήματος επιλέγεται από τη λίστα Ενεργά εργαλεία στα αριστερά της σελίδας την επιλογή Ομάδες Χρηστών.
  2. Επιλέγετε τη σχετική ομάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΔΉΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΊ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ https://progress.upatras.gr

Γιώργος Ηλιόπουλος

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Προπτυχιακές σπουδές