Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Νέα
  • Εξ αποστάσεως διδασκαλία στο μάθημα "ΟΡΥΚΤΟΙ ΑΝΘΡΑΚΕΣ"

Εξ αποστάσεως διδασκαλία στο μάθημα "ΟΡΥΚΤΟΙ ΑΝΘΡΑΚΕΣ"

Το μάθημα "ΟΡΥΚΤΟΙ ΑΝΘΡΑΚΕΣ" θα ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα, 16.3., με εξ αποστάσεως διδασκαλία. Λεπτομέρειες παρέχονται μέσω της  σχετικής ιστοσελίδας στο e-class.

Ο

Διδάσκων

Κ. Χρηστάνης

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Προπτυχιακές σπουδές