Τμήμα Γεωλογίας

Εξ αποστάσεως διδασκαλία στο μάθημα "ΟΡΥΚΤΟΙ ΑΝΘΡΑΚΕΣ"

Το μάθημα "ΟΡΥΚΤΟΙ ΑΝΘΡΑΚΕΣ" θα ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα, 16.3., με εξ αποστάσεως διδασκαλία. Λεπτομέρειες παρέχονται μέσω της  σχετικής ιστοσελίδας στο e-class.

Ο

Διδάσκων

Κ. Χρηστάνης

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Προπτυχιακές σπουδές