Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Σεμινάριο συγγραφής επιστημονικών εργασιών και σύνταξης βιογραφικού σημειώματος

Σεμινάριο συγγραφής επιστημονικών εργασιών και σύνταξης βιογραφικού σημειώματος

Tο «Σεμινάριο συγγραφής επιστημονικών εργασιών και σύνταξης βιογραφικού σημειώματος» θα ξεκινήσει από την ερχόμενη βδομάδα. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το παρακολουθήσουν να εγγραφούν στο συγκεκριμένο μάθημα στο e-class.

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Προπτυχιακές σπουδές