Τμήμα Γεωλογίας
Εκπαίδευση

Παράταση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας έως 10.05.2020

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ B 1293 - 10.04.2020 (τ. Β') το οποίο προβλέπει την παράταση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.05.2020.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ στο σύνδεσμο: http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81-32jgAMSfa4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQmvdKPFUPvwiFhPpXeY-BwGNWdYWOu8qR4wP3QWiXLe&fbclid=IwAR05bFvDLYZI1GsYAEeBbOltQTne1k7QeXTfoROiPWmvGRqfo0HrNc28Izs

Ετικέτες: Ανακοινώσεις