Τμήμα Γεωλογίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ»

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/ές του Τμήματος Γεωλογίας που προτίθενται να συμμετάσχουν στην εξέταση του μαθήματος ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος και να δηλώσουν (στις «Ομάδες Χρηστών») το αργότερο ως τις 14:00, Παρασκευή 12/06, αυτήν τους την πρόθεση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στην εξέταση είναι να διαθέτουν κάμερα και μικρόφωνο.

Οι Διδάσκοντες

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Προπτυχιακές σπουδές