Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Νέα
  • Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ- ΓΕΩΒΙΟΛΟΓΙΑ"

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ- ΓΕΩΒΙΟΛΟΓΙΑ"

Το Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ, το Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ, το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, το Τμήμα Γεωλογίας του Παν/μίου Πατρών και το Τμήμα Γεωγραφίας του Παν/μίου Αιγαίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 προκηρύσσουν 20 (είκοσι) συνολικά θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Παλαιοντολογία - Γεωβιολογία» σε δύο κλάδους ειδίκευσης:

α) Μακροπαλαιοντολογία, η οποία υλοποιείται στο Τμήμα Γεωλογίας ΑΠΘ και

β) Μικροπαλαιοντολογία-Βιοστρωματογραφία, η οποία υλοποιείται στο Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στην συνημμένη προκήρυξη

Ετικέτες: Ανακοινώσεις