Τμήμα Γεωλογίας

Θερινό Σχολείο Δημόκριτος

Στο επισυναπτόμενοι έγγραφο οι ενεδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα της πληροφόρησης σχετικά με το θερινό Σχολείο Δημόκριτος.

Συνημμένα:
Download this file (summer-school-demokritos.PDF)summer-school-demokritos.PDF[Θερινό Σχολείο Δημόκριτος]64 kB

Ετικέτες: Ανακοινώσεις