Τμήμα Γεωλογίας

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΗ «ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ»

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες/ές που προτίθενται να πάρουν μέρος στις εξ αποστάσεως εξετάσεις του ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020, να ενεργοποιήσουν τον ιδρυματικό λογαριασμό του email τους, να κάνουν την ηλεκτρονική Αίτηση-Δήλωσή τους για συμμετοχή στην πλατφόρμα του https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php και στη συνέχεια να εγγραφούν στο μάθημα ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ – Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020, στην πλατφόρμα exams.eclass.upatras.gr μέχρι και την Τρίτη 15/09/2020, που η εγγραφή θα παραμείνει ανοιχτή. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση έχουν μόνο οι φοιτήτριες/ές που έχουν ήδη δηλώσει το μάθημα στο progress.

Οι Διδάσκοντες

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Προπτυχιακές σπουδές