Τμήμα Γεωλογίας

Δια ζώσης Διδασκαλία Εργαστήρια Υδρογεωλογίας

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας ότι η δήλωση συμμετοχής στην παρακολούθηση των Εργαστηρίων Υδρογεωλογίας  μπορεί να γίνει μέχρι και την Παρασκευή 09/10/2020 στην πλατφόρμα https://eclass.upatras.gr, του αντίστοιχου μαθήματος. Η παρακολούθηση των εργαστηρίων λόγω της ιδιαιτερότητας της κατάστασης θα πραγματοποιηθεί με τήρηση σειράς προτεραιότητας. 

Η Διδάσκουσα

Ε. Ζαγγανά

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Προπτυχιακές σπουδές