Τμήμα Γεωλογίας

ΕΠΕΙΓΟΝ - COVID-19

Αγαπητά μέλη (φοιητές, εργαστηριακό και ειδικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό και διδάσκοντες) του Τμήματός μας,

σας ενημερώνουμε ότι λόγω κρούσματoς COVID-19 που εντοπίσθηκε σε φοιτητή/τρια του 2ου έτους του Τμήματος, οι φοιτητές του 2ου έτους που έχουν έρθει σε επαφή με βάση τα στοιχεία ιχνηλάτησης έχουν ενημερωθεί να παραμείνουν σε καραντίνα στον προσωπικό τους χώρο για περίοδο 14 ημερών.

Κατά τα υπόλοιπα η εκπαιδευτική διαδικασία για τους υπόλοιπου φοιτητές του του 2ου έτους καθώς και για το 1ο, 3ο και 4ο θα συνεχιστεί με βάση την κείμενη νομοθεσία καθώς και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του εκάστοτε διδάσκοντα.

Θυμηθείτε όλοι ότι πρέπει να τηρούμε με σχολαστικότητα όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας!

Για οτιδήποτε νεότερο θα ενημερωθείτε με σχετικές ανακοινώσεις. 

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, COVID-19