Τμήμα Γεωλογίας

Τελικό Πρακτικό Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται το τελικό πρακτικό αξιολόγησης με την οριστική κατάταξη των φοιτητών του Τμήματος Γεωλογίας που αιτήθηκαν για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2020-2021.

Πάτρα 15/12/2020

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Τμήματος Γεωλογίας

Ν. Δεπούντης

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Πρακτική Άσκηση