Τμήμα Γεωλογίας

Ανανεώσεις εγγραφών εαρινού εξαμήνου 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ EΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

           

Ενημερώνουμε ότι όλοι/ες οι φοιτητές/ριες του Τμήματος Γεωλογίας (κανονικών εξαμήνων δηλ. από 1ο έως και 4ο έτος και επί πτυχίω) μπορούν να πραγματοποιήσουν ανανέωση εγγραφής στο εαρινό εξάμηνο 2020-2021 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ψηφιακό άλμα από 22/2/2021 έως και 31/3/2021 .

Διευκρινίζεται ότι:

Οι ηλεκτρονικές ανανεώσεις εγγραφής πρέπει να γίνουν από όλους τους φοιτητές.  Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να χορηγούνται πιστοποιητικά βεβαιώσεων εγγραφής για το τρέχον ακαδ. έτος 2020-2021 του εαρινού εξαμήνου.

 

Η Γραμματεία του Τμήματος  Γεωλογίας

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Προπτυχιακές σπουδές