Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Έναρξη διδασκαλίας στο πλαίσιο του μαθήματος "Ενεργειακές Πηγές & Ενεργειακές Πρώτες Ύλες"

Έναρξη διδασκαλίας στο πλαίσιο του μαθήματος "Ενεργειακές Πηγές & Ενεργειακές Πρώτες Ύλες"

Το μάθημα 'ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ' θα αρχίσει τη Δευτέρα, 22.2., ώρα 10:15. Καλούνται οι 3-ετείς φοιτητές να εγγραφούν στο μάθημα στο eclass, ώστε να παραλαμβάνουν κάθε φορά τον διαδικτυακό σύνδεσμο και να ενημερώνονται για την πορεία του μαθήματος.

Ο Διδάσκων

Κ. Χρηστάνης

Καθηγητής

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Προπτυχιακές σπουδές