Τμήμα Γεωλογίας

Έναρξη διδασκαλίας στο πλαίσιο του μαθήματος "Ιζηματολογία"

Τα μαθήματα της Ιζηματολογίας θα ξεκινήσουν σύμφωνα με το πρόγραμμα την Τετάρτη 24/2/2021. Οι φοιτητές του δεύτερου έτους καλούνται να εγγραφούν στο μάθημα στο e-class προκειμένου να ενημερώνονται ως προς τις ανακοινώσεις και να έχουν πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος (εργαστηριακές ασκήσεις κτλ). Το μάθημα θα πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμα ZOOM ο σύνδεσμος της οποίας θα ανακοινώνεται μέσω του e-class.

Καλή Συνέχεια

Ο διδάσκων

Παύλος Αβραμίδης

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Προπτυχιακές σπουδές