Τμήμα Γεωλογίας

Έναρξη διδασκαλίας για το μάθημα 3ου έτους Γεωδυναμική

Το μάθημα της Γεωδυναμικής θα ξεκινήσει σύμφωνα με το πρόγραμμα την Παρασκευή 26/2/2021 στις 10.15 πμ. Οι φοιτητές του 3ου έτους καλούνται να εγγραφούν στο μάθημα στο e-class μέχρι την Πέμπτη το πρωί προκειμένου να ενημερώνονται ως προς τις ανακοινώσεις και να έχουν πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος. Το μάθημα θα πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας ZOOM, ο σύνδεσμος της οποίας θα ανακοινώνεται μέσω του e-class.

 

Ο διδάσκων

Σ. Κοκκάλας

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Προπτυχιακές σπουδές