Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Έναρξη διδασκαλίας για το επιλογής μάθημα του Παλαιού Προγράμματος Σπουδών «Ερμηνεία και Ανάλυση γεωλογικών χαρτών»

Έναρξη διδασκαλίας για το επιλογής μάθημα του Παλαιού Προγράμματος Σπουδών «Ερμηνεία και Ανάλυση γεωλογικών χαρτών»

Το μάθημα «Ερμηνεία και Ανάλυση γεωλογικών χαρτών» θα ξεκινήσει σύμφωνα με το πρόγραμμα την Τετάρτη 24/2/2021 στις 14.00. Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει αυτό το μάθημα από το Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών καλούνται να εγγραφούν στο μάθημα στο e-class προκειμένου να ενημερώνονται ως προς τις ανακοινώσεις και να έχουν πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος. Το μάθημα θα πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας ZOOM, ο σύνδεσμος της οποίας θα ανακοινώνεται μέσω του e-class

 

Ο διδάσκων

Σ. Κοκκάλας

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Προπτυχιακές σπουδές