Τμήμα Γεωλογίας
Εκπαίδευση

Διανομή και Δήλωση Συγγραμμάτων για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2020-21.pdf), οι δηλώσεις συγγραμμάτων ξεκινούν Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 05 Απριλίου 2021. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

Η πλήρης ανακοίνωση περιλαμβάνεται στα συνημμένα.

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Προπτυχιακές σπουδές