Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Άρθρο στην Εφημερίδα "Πελοπόννησος" για τις Νέες Επαγγελματικές Προκλήσεις του Γεωλόγου

Άρθρο στην Εφημερίδα "Πελοπόννησος" για τις Νέες Επαγγελματικές Προκλήσεις του Γεωλόγου

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "Πελοπόννησος" άρθρο του Προέδρου του Τμήματος με τίτλο "Η Γεωλογία σήμερα: νέες επαγγελματικές προκλήσεις".

Ο σύνδεσμος για το άρθρο: Η Γεωλογία σήμερα: Νέες επαγγελματικές προκλήσεις - Pelop.gr

Το πλήρες κείμενο:

Στο ευρύ κοινό υπάρχει η γενική αντίληψη ότι η Γεωλογία εστιάζει κυρίως στη μελέτη των πετρωμάτων και απολιθωμάτων. Αναμφίβολα, τα πετρώματα και τα απολιθώματα είναι πολύτιμα εργαλεία για ένα γεωεπιστήμονα διότι του επιτρέπουν να ανοίξει ένα παράθυρο στο γεωλογικό παρελθόν ώστε να κατανοήσει το παρόν και να προβλέψει το μέλλον, αλλά η Γεωλογία σήμερα είναι πολύ περισσότερα. Η επιστήμη της Γεωλογίας, η οποία υπηρετείται από όλα τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, διέρχεται διεθνώς μια περίοδο σημαντικών αλλαγών προκειμένου να αντεπεξέλθει σε επιτακτικές ανάγκες και προκλήσεις του παρόντος και του άμεσου μέλλοντος που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, τη διαχείριση της γης και των φυσικών πόρων, τις φυσικές καταστροφές, την προστασία του περιβάλλοντος, την ενεργειακή μετάβαση και την κυκλική οικονομία. Αυτές οι νέες ανάγκες και προκλήσεις αναδιαμορφώνουν τη σχετική αγορά εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο αυξάνοντας συνεχώς τη ζήτηση για υψηλού επίπεδου γεωεπιστημονικό προσωπικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το Bureau of Labor Statistics των ΗΠΑ η απασχόληση των γεωεπιστημόνων προβλέπεται να αυξηθεί κατά 5% από το 2019 έως το 2029, ταχύτερα από τον μέσο όρο για όλα τα επαγγέλματα.

Το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με ιστορία 45 ετών, παρέχει στους πτυχιούχους του όλα τα απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες για να αντεπεξέλθουν σε αυτές τις νέες απαιτήσεις και προκλήσεις της αγοράς εργασίας. Η εκπαίδευση βασίζεται σε ένα νέο αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο πιστοποιήθηκε το 2019 από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (νυν ΕΘΑΑΕ) και ικανοποιεί τις αρχές του προτύπου ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Το Τμήμα έχει επίσης αριστεύσει στη διαδικασία της Εξωτερικής Αξιολόγησης το 2012 από Διεθνή Επιτροπή Ειδικών, η οποία πιστοποίησε την υψηλής στάθμης εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος Γεωλογίας σε θέματα αιχμής, καθώς και την πληρότητα των κτηριακών και ερευνητικών υποδομών. Οι πτυχιούχοι μας, με σύμμαχο την άρτια επιστημονική τους κατάρτιση και τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωλόγων που απορρέουν από το ΠΔ 344/2000, είναι έτοιμοι να παίξουν έναν πρωταγωνιστικό ρόλο σε έναν κόσμο που αλλάζει.

Ετικέτες: Ανακοινώσεις