Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΒΙΟΛΟΓΙΑ

Στο επισυναπτόμενο έγγραφο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να νατλήσει πληροφορίες σχετικά με το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  Παλαιοντολογία-Γεωβιολογία

Συνημμένα:
Download this file (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΨΨΝ546Ψ8ΧΒ-ΕΛΛ_2021.pdf)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΨΨΝ546Ψ8ΧΒ-ΕΛΛ_2021.pdf[ΔΠΜΣ 'ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΒΙΟΛΟΓΙΑ']1144 kB

Ετικέτες: Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις