Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Δημοσίευμα σχετικά με Δυο Νέα Ερευνητικά Προγράμματα του Τμήματος

Δημοσίευμα σχετικά με Δυο Νέα Ερευνητικά Προγράμματα του Τμήματος

Στον σύνδεσμο

ΕΛΟΠΥ: Δύο νέα ερευνητικά έργα για το περιβάλλον σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών (energypress.gr)

δημοσιεύθηκε άρθρο σχετικά με δυο νέα ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθ. Παύλο Αβραμίδη. Τα προγράμματα χρηματοδοτούνται από την Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) και άπτονται θεμάτων που σχετίζονται με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ιχθυοκαλλιεργειών και των συνεξαρτώμενων λειτουργιών του σχετικού κλάδου.

Ετικέτες: Ανακοινώσεις