Τμήμα Γεωλογίας
  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Άρθρο στην Εφημερίδα "Καθημερινή" για Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τμήματος

Άρθρο στην Εφημερίδα "Καθημερινή" για Ερευνητικό Πρόγραμμα του Τμήματος

Δημοσιεύτηκε άρθρο στην εφημερίδα "Καθημερινή" με τίτλο "Τα μυστικά των υποθαλάσσιων κρατήρων της Πάτρας", αναφορικά με το ερευνητικό πρόγραμμα BLUEL, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό ΊΔρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Η έρευνα αφορά την παρακολούθηση για μακρύ χρονικό διάστημα, της διαφυγής ρευστών και κυρίως των αερίων μεθανίου και υδρόθειου (CH4 και H2S) από το υποθαλάσσιο ενεργό πεδίο κρατήρων του Πατραϊκού Κόλπου και τη διερεύνηση της σχέσης του πεδίου με τη σεισμική δραστηριότητα στη Δυτική Ελλάδα. Η έρευνα συντονίζεται από το Oceanus Lab (Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας) του Τμήματος, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθ. Γ. Παπαθεοδώρου.

Ο σύνδεσμος για το πλήρες άρθρο της εφημερίδας:

Τα μυστικά των υποθαλάσσιων κρατήρων της Πάτρας | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (kathimerini.gr) 

Ετικέτες: Ανακοινώσεις